Federatie Label

Federatie Veilig Nederland staat voor leden met een professioneel en hoogwaardig bedrijf. Een sterk merk, vraagt sterke bedrijven.

Om lid te kunnen zijn van Federatie Veilig Nederland en daarmee het label te mogen voeren, moeten bedrijven aan een aantal criteria voldoen. Deze ciriteria omvatten een aantal elementen, zoals het onderschrijven van een gedragscode en het hanteren van een geschillenregeling. Tevens dienen bedrijven in het bezit te zijn van een of meerdere CCV- of andere erkenningsregelingen.

De gedragscode, geschillenregeling en andere kwalitatieve lidmaatschapseisen zijn vastgelegd in het Federatie Veilig Nederland Label, een label dat staat voor integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Met het logo van Federatie Veilig Nederland kunnen leden laten zien dat ze lid zijn en daarmee voldoen aan de criteria en gestelde eisen van integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.