Protocol overvalalarmen gaat veranderen

Vanaf 1 juli 2021 worden meldingen eerst geverifieerd

Bedrijven en particulieren rekenen dagelijks op de inzet van politie. Zo ook als er sprake is van een overval. De overvaldrukknop behoort tot de groep van elektronische alarmen. Met een overvaldrukknop is de eigenaar/gebruiker in staat een “stil ” alarm af te geven, waarna het protocol overvalalarm in werking treed. De overvaldrukknop wordt altijd door menselijk handelen geactiveerd.

Nodeloze alarmen

Cijfers tonen aan dat 99% van de overvalmeldingen achteraf nodeloos blijken te zijn. De inzet van politie blijkt daarmee een onevenredig zware belasting van politie-inzet. Bij een dreigende overvalsituatie reageert de politie altijd met 2 politie-auto ‘s. Politie-inzet van 4 mensen die elders ingezet had kunnen worden. De werkwijze rond de overvaldrukknop gaat daarom per 1 juli 2021 veranderen. Dat is de basis voor het gewijzigd protocol overvalalarm.

Flyers voor de eindklant en de installateur alsmede een FAQ vindt u via het menu bovenaan deze pagina of via onderstaande links.

Voor de eindklant

Voor de installateur

FAQ

Aanvraag overvalalarm