Commissie van Beroep

Geschillen

Geschillen tussen leden onderling worden beslecht door de Commissie van Beroep

Het Reglement Commissie van Beroep is in 2005 op uitdrukkelijk verzoek van het Algemeen bestuur van Federatie Veilig Nederland tot stand gekomen. Zij is bedoeld om eventuele conflicten tussen leden onderling op een zo objectief mogelijke wijze, voor leden van de Federatie Veilig Nederland bindend, te beslechten.

Reglement Commissie van Beroep