Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur ziet toe op uitvoering van verenigingsbeleid en initieert nieuw beleid

Boele Staal

Algemeen Voorzitter

LinkedIn


Will Spoor

Penningmeester

Financi ën & Opleidingen

LinkedIn

Alex Driessen

Bestuurslid

Brandveiligheid (Fire Safety)

LinkedIn

Jules van Rijsewijk

Bestuurslid

Beveiliging (Security)

LinkedIn


Tom Verschoor

Bestuurslid

Brandveiligheid (Fire Safety)

LinkedIn

Pascal Zeegers

Bestuurslid
Beveiliging (Security)

LinkedIn

Rudi Dijksterhuis

Bestuurslid

Beveiliging (Security)


Rooster van aftreden

In het rooster van aftreden staat op welk moment elk lid van het Algemeen Bestuur Federatie Veilig Nederland is aangetreden en volgens planning zal aftreden dan wel herkiesbaar is.