Lid worden

De vereniging bindt leden en zoekt het maatschappelijk middenveld

Aanvragen lidmaatschap

De aanvraag voor een van de Federatie lidmaatschappen geschiedt schriftelijk bij het secretariaat, een en ander onder opgave van de gegevens welke nodig zijn om na te gaan of aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap is voldaan. Het Algemeen Bestuur van Federatie Veilig Nederland beslist over toelating van het nieuwe lid, indien van toepassing, in overleg met de sectie(s) waarvoor wordt aangemeld (artikel 5 van de statuten).

Formulieren

Download het aanvraagformulier (NL) / Application form (EN)
Informatie over het lidmaatschap
Statuten
Code of ConductGeschillenregeling