Federatie Veilig Nederland partner HSD


Federatie Veilig Nederland partner HSD

Met ingang van november 2017 is Federatie Veilig Nederland netwerkpartner van The Hague Security Delta (HSD).


Federatie Veilig Nederland heeft zich eind 2017 als netwerkpartner verbonden aan The Hague Security Delta (HSD). De aansluiting bij HSD past in de visie van Federatie Veilig Nederland te komen tot een (brand)veilige maatschappij door samenwerking via kennisoverdracht, innovatie en samenwerking in de breedste zin. 

In het bijzijn van Saskia Bruines (loco burgemeester Den Haag), Wim Kuijken (voorzitter bestuur HSD) en Richard Franken (directeur HSD) zijn op 14 december de nieuwe partners van The Hague Security Delta, waaronder Federatie Veilig Nederland, welkom geheten.


HSD is het grootste veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen nauw samen op het gebied van veiligheid, in de breedste zin van het woord. HSD stimuleert economische ontwikkeling en innovatie op het gebid van security. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.


Berichtgeving ’10 nieuwe partners worden welkom geheten door HSD’
Meer informatie: www.thehaguesecuritydelta.com


Saskia Bruines heet de nieuwe partners, waaronder Federatie Veilig Nederland, welkom bij HSD
Foto: TheHagueSecurityDelta.com