Informatiebijeenkomst Kwaliteitsborging


Op 28 november organiseerde Federatie Veilig Nederland voor alle leden van de brandsecties een informatiebijeenkomst over de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de impact voor de sector.


Drie onderwerpen werden deze ochtend nader bekeken: Zorgplicht & Handhaving, Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de Omgevingswet. De heer Van Egmond ging daarbij in op zowel de maatschappelijke tendens als toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast werden uitvoerig de gevolgen voor het eigen werk besproken.