Jaaroverzicht fatale woningbranden

3 april 2018 


De Brandweeracademie heeft het Jaaroverzicht fatale woningbranden gepubliceerd. In 2017 vielen er 28 dodelijke slachtoffers als gevolg van een niet met opzet veroorzaakte fatale woningbranden. Een daling ten opzichte van 2016 toen 32 fatale woningbranden plaatsvonden met 37 slachtoffers. Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar. 

Twee derde van de fatale woningbranden is ontstaan door menselijk handelen. Lector Brandpreventie Ren é Hagen: “Hierbij is onvoorzichtigheid bij roken (30 procent) de meest voorkomende brandoorzaak, gevolgd door onvoorzichtigheid bij koken (15 procent). Ongeveer é én op de zeven fatale woningbranden is ontstaan door een technische oorzaak in elektrische apparatuur. ” De helft van de woningbranden is ontstaan in de woonkamer. Verder zijn de branden vooral ontstaan in de keuken (30 procent) en slaapkamer (15 procent). “Ouderen blijven helaas oververtegenwoordigd in de brandslachtofferstatistieken: twee derde van de slachtoffers was 61 jaar of ouder en een derde hiervan was zelfs ouder dan 80 jaar “, aldus Hagen.


Ziekenhuis

Jaarlijks melden zich 80.000 mensen met brandwonden bij de huisarts of huisartsenpost. Voor 1.300 slachtoffers van brandwonden is opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Bij 768 (cijfers 2016) mensen zijn de brandwonden zo ernstig, dat opname in é én van de drie brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) nodig is.


Eenvoudige maatregelen

Wevers: ‘Voor de brandweer bevestigt dit rapport dat we ons moeten blijven inzetten voor alles wat is gericht op het voorkomen van brand en het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. We geven voorlichting op scholen, doen veel huisbezoeken en voeren campagnes met partners als de Brandwonden Stichting. In heel Nederland zetten brandweercollega ’s prachtige initiatieven op die ons bewust maken van de risico ’s die we dagelijks lopen. Met eenvoudige maatregelen kunnen we branden voorkomen. Blussen voordat het brandt. Dat is superbelangrijk, want in een paar minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand.

Rookmelders zijn daarom van levensbelang. ‘


Download het jaaroverzicht Fatale Woningbranden 2017