Meeste beginnende branden effectief te bestrijden


Federatie Veilig Nederland publiceert de 2015-editie van het onderzoeksrapport ‘Onderhoud en inzet kleine blusmiddelen’.


Federatie Veilig Nederland publiceert de 2015-editie van het onderzoeksrapport “Onderhoud en inzet Kleine Blusmiddelen “, het jaarlijkse onderzoek naar de nut en noodzaak van preventief onderhoud en de effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand.


Het onderzoek toont wederom aan dat het gebruik en jaarlijks onderhoud van blusmiddelen een positieve bijdrage levert aan brandveiligheid. Als er brand uitbreekt en ontdekt wordt kan deze in het beginstadium succesvol bestreden worden met een blusmiddel.

Met periodiek jaarlijks onderhoud weet de ondernemer zich bovendien verzekerd van een blusmiddel dat werkt op het moment dat het nodig is. Dit beperkt de schade aanzienlijk in geval van brand.


De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

  • Preventief onderhoud leidt in meer dan 15% van de gevallen tot extra correctief onderhoud dat wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur.
  • Gemiddeld 2 op de 100 ondernemers hebben per jaar met een brand in het

bedrijf te maken.

  • Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 85% van de ondernemers een beginnende brand zelf weet te blussen of onder controle weet te houden met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel.


Duidelijk is dat kleine blusmiddelen een belangrijke en onderschatte waarde vertegenwoordigen waar het de brandveiligheid in ondernemingen betreft.

Het loont om te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam persoon en in het opleiden van personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen.


Aanbevelingen

Het rapport bevat diverse aanbevelingen om de brandveiligheid te verbeteren:


  • Ondernemers kunnen nog meer hun verantwoordelijkheid nemen en meer letten op het gebruiksklaar zijn van kleine blusmiddelen en in geval van twijfel contact zoeken met een deskundige;
  • De aandacht voor de juiste projectering, zichtbaarheid en bereikbaarheid van kleine blusmiddelen kan bij ondernemers worden verbeterd.


Het rendement van de inzet en doeltreffendheid van kleine blusmiddelen laat zien dat met  relatief eenvoudige middelen de meeste branden effectief kunnen worden bestreden, maar dat de nut en noodzaak van jaarlijks onderhoud (helaas) nog altijd onvoldoende aandacht krijgt.