Blog: een zomerse update


Het is zomer! Het seizoen van zonneschijn, ontspanning en welverdiende rust. Voordat we allemaal gaan genieten van de vakantieperiode die voor de deur staat, wil ik graag even stilstaan bij de afgelopen maanden.


Met trots kijk ik terug op een succesvol halfjaar voor de Federatie Veilig Nederland, mede dankzij de inzet en betrokkenheid van onze leden. De afgelopen maanden stonden bol van evenementen en activiteiten die de veiligheidssector hebben verrijkt en versterkt.


Een speciaal hoogtepunt was de tweede editie van het FireSafety & Security Event in april. Dit bleek opnieuw een waardevol platform voor kennisdeling, innovatie en netwerken binnen onze sector, net als in 2021. Het Event werd goed bezocht en we ontvingen veel positieve reacties. En eind mei hadden wij de eer om het vooraanstaande internationale congres Fire Sprinkler International (mede) te verwelkomen in Amsterdam. Dit tweedaagse evenement bracht experts en professionals uit de hele wereld samen om te discussi ëren over brandbeveiliging in combinatie met sprinklersystemen. Het bood een waardevolle gelegenheid voor kennisuitwisseling en internationale samenwerking. 


In juni vond onze zomer ALV plaats, waar we de koers van onze vereniging bespraken en voor de vereniging belangrijke agendapunten onder de loep namen. Daarnaast vierden we eind juni de 15e editie van ons jaarlijkse golftoernooi voor het goed doel. Een mooie dag vol sportiviteit en gezelligheid. Verder werden diverse seminars afgewisseld met vele sectie-, commissie- en overige bijeenkomsten. Met de komst van de sectie Automatische Deuren in april is de Federatie verder gegroeid.


Voor het komende halfjaar staat er alweer mooie evenementen op de agenda, waaronder boeiende seminars en waardevolle bijeenkomsten gericht op kennisdeling. Onder andere brengt Euralarm, de Europese versie van de Federatie, eind september een meerdaags bezoek aan ons kantoor in Zoetermeer. Leden van de Federatie zijn van harte welkom de Euralarm vergadering bij te wonen.


Ook zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Hoewel nog ver weg, wil ik u alvast vragen om donderdagmiddag 11 januari vrij te houden, zodat we samen kunnen toosten op 2024.


Maar voordat wij ons richten op de toekomst, eerst tijd voor ontspanning en het opdoen van nieuwe energie. 

Namens het Algemeen Bestuur en het Bureau van de Federatie Veilig Nederland wens ik u een fijne zomer.


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Juni 2023