Blog: Mooie start van 2023


Het jaar 2023 is al weer een maand oud, we hebben de nieuwjaarsborrels achter de rug en we kijken uit naar de veelbelovende maanden die voor ons liggen! Het jaar ging feestelijk van start op 12 januari met een wederom goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst die Federatie Veilig Nederland samen met de Nederlandse Veiligheidsbranche en de VEB organiseerde. Dit jaar was het ook weer mogelijk om een live evenement te houden en samen met enkele honderden gasten brachten wij een toost uit op het nieuwe jaar in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Minister DilanYeşilg öz-Zegerius van Justitie en Veiligheid was een van de gastsprekers en zij sprak over de noodzaak van intensievere samenwerking tussen overheid en particuliere veiligheidsdiensten.


Samenwerken is een belangrijk onderdeel van veel aspecten in ons leven, of het nu gaat om werk, sport, of zelfs hobby’s. Het is een manier om doelen te bereiken die we alleen niet kunnen realiseren. Door samen te werken, kunnen we onze individuele kwaliteiten versterken en zorgen we voor een resultaat dat beter is dan wat we alleen zouden kunnen bereiken. Wanneer we samenwerken, kunnen we leren van elkaar en onze vaardigheden verbeteren door feedback en ondersteuning. Dat is ook wat de Minister aangaf:  ‘Iedereen die zijn werk doet in het veiligheidsdomein, heeft een eigen rol en een eigen deskundigheid. Als we het nou mogelijk maken dat iedereen d át kan bijdragen waar hij of zij goed in is, dan vergroten we niet alleen de capaciteit, maar ook de kwaliteit. ‘. 


Samenwerken is dus cruciaal voor het bereiken van doelen. Techniek speelt steeds meer een grotere rol kunnen we uit de omzetcijfers aflezen, maar er komt ook een stuk vertrouwen bij kijken. Het gevoel van veiligheid is subjectief en hangt af van een combinatie van kwaliteitseisen, certificering en overheidseisen. De branche kan eisen stellen aan zichzelf, maar het zou helpen als ook de overheid eisen stelt aan de levering van veiligheid en particuliere beveiligers. Techniek en mensen zijn noodzakelijk in de beveiliging. En door nauwe samenwerking zullen ze elkaar versterken en de samenleving beter beschermen. Beide hebben elkaar nodig en dat is ook de reden waarom de verschillende branches samenwerken.


Aan het veiliger maken van Nederland blijven wij dan ook in 2023 hard werken. Een zichtbaar voorbeeld van verdergaande samenwerking tussen branches is de 2e editie van het FireSafety & Security Event op 12 en 13 april in Den Bosch dat voor én door de branche is ontwikkeld.  ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder ‘ is niet voor niets een bekend gezegde. 


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Januari 2023