Blog 2018 zit er bijna op


2018 zit er bijna op!

Het jaar zit er weer bijna op. Een jaar dat wij goed zijn begonnen met een feestelijke en drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Samen met de VEB organiseerden wij deze kick-off van het nieuwe jaar, veel leden waren aanwezig, maar ook onze partners, Politie, Brandweer, Verzekeraars en de Ministeries Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Maar het was niet alleen feest wat de klok sloeg, al hadden we alle bereikte wapenfeiten in het afgelopen jaar best mogen vieren. Zo haalden we verschillende malen het landelijke nieuws met waarschuwingen tegen ondeugdelijke koolmonoxidemelders en rondom andere risico ’s van inferieure beveiligingsproducten. Dat bood ons de gelegenheid om consumenten te wijzen op het belang van gecertificeerde technologie en hoe die te herkennen is. 


Als branche hebben wij ons kwaliteitsniveau in 2018 weer verder opgeschroefd en wij zullen dat ook in 2019 blijven doen. Zo legden een groeiend aantal medewerkers van de bij ons aangesloten bedrijven het afgelopen jaar met succes een examen af van een of meer van onze kwaliteit verhogende vakopleidingen. Gezien de enorme ontwikkelingen op technologisch vlak wordt dat ook steeds belangrijker. De wereld digitaliseert richting een universeel ‘Internet of Things ‘ en dan kunnen wij als technologiesector niet achter blijven. 


Als beveiligingssector dienen wij een maatschappelijk belang door burgers en ondernemers te helpen veiliger te wonen en te werken. Maar ook op andere vlakken dragen wij als branche bij aan een betere samenleving. Zo is enige jaren geleden binnen Federatie Veilig Nederland het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) ingevoerd. Het afgelopen jaar conformeerden maar liefst dertig van onze leden zich aan dit beleid, door onder andere milieumaatregelen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Ook hielden we voor de tiende keer ons jaarlijkse golftoernooi voor het goede doel. Ditmaal ging de opbrengst van de Safety & Security Masters naar het nieuwe Prinses M áxima Centrum in Utrecht, waar kinderen tegen kanker worden behandeld. 


Er spelen intussen tientallen kwesties binnen onze vereniging, die besproken zijn tijdens niet minder dan 147 vergaderingen, 2 ledenvergaderingen, 27 telefonische vergaderingen, 7 congressen en vele, vele externe ontmoetingen met brandweer, politie, ministeries, de Autoriteit Persoonsgegevens en andere maatschappelijke belanghebbenden. Belangrijk is ook dat de eerste stappen zijn gezet tot verdergaande samenwerking van de secties PAC ‘s, aangesloten bij Federatie Veilig Nederland en de Nederlandse Veiligheidsbranche. 


De samenleving verandert en als vereniging veranderen wij mee. De doelstellingen van gisteren zijn niet gelijk aan de doelstellingen van morgen. Daarom is in 2018 een herijking van het beleid uitgevoerd. Deze zal in 2019, het jaar waarin wij ons 50-jarige bestaan mogen vieren, tot de nodige strategische veranderingen leiden, waarin samenwerking in ieder geval centraal staat. Als industrie werken we natuurlijk al heel lang samen aan het behartigen van collectieve belangen, maar ook de samenwerking met onze markten dient verder versterkt te worden. Dat kwam begin dit jaar al mooi tot uiting tijdens de nieuwjaarsreceptie. Op 10 januari 2019 trappen wij weer feestelijk het jaar af, maar nu ook met 4 andere branchevereniging en twee keer zoveel genodigden. Zo smeden we steeds meer samenwerkingsverbanden en dat is belangrijk, want veiligheid cre ëer je niet voor de markt, maar m ét de markt.


Ik wens u een prettige jaarwisseling en een gezond 2019!


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


December 2018