Blog Docenten beveiligingstechniek gezocht


Docenten beveiligingstechniek gezocht 

Net als veel andere sectoren kampt de beveiligingsbranche met een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel. Deze situatie wordt alleen maar erger, omdat de komende jaren steeds meer mensen met pensioen gaan, terwijl er een beperkte instroom is. Vooral in de technische beroepen is dat te merken. Tot een paar decennia geleden was het zeker voor jongens nog bijna vanzelfsprekend om naar een technische school te gaan, maar tegenwoordig is er nauwelijks nog interesse voor dit vakgebied.


Het onderwijs heeft als taak jongeren aansluiting te bieden op de arbeidsmarkt. Een flinke uitdaging, want ongeveer twee derde van de huidige scholieren zal later een beroep beoefenen dat nu nog niet bestaat, zo is de verwachting. Gelukkig heeft de beveiligingsbranche, volop in ontwikkeling, ook oog voor de problematiek. Ik durf gerust te garanderen dat als een scholier op dit moment ambities heeft in de richting van de beveiligingstechniek, hij of zij verzekerd is van een goede baan.


Maar hoe gaan we scholieren blijvend interesseren in een toekomst in de beveiligingstechniek? Door de brede schaarste aan technisch personeel, hebben de jongeren het voor het kiezen na het behalen van hun diploma. De scholen zal het weinig uitmaken welke richting hun afstudeerders inslaan. Een baan is een baan. We kunnen daar als beveiligingssector over klagen, maar beter is het om samen met het onderwijs naar een oplossing te zoeken. Ik verwacht niet dat technische onderwijsinstellingen er bezwaar tegen zullen hebben als de lesstof wordt aangevuld met onderdelen die voor een toekomst in de beveiliging relevant kunnen zijn. Men zal daar echter niet zomaar in meegaan. Dat kan ook niet worden verwacht. Zolang alle gediplomeerden nog makkelijk aan een baan kunnen komen – en dat is de praktijk – zullen er andere motivaties nodig zijn om beveiligingstechniek als studierichting over de b ühne te krijgen. Ik vind dat er voor wat dit betreft een rol is weggelegd voor de professionals, U, binnen onze branche.


Ik sluit mij aan bij collega Doekle Terpstra, voorzitter van brancheorganisatie Uneto-VNI, die vorige maand in het Financieel Dagblad aandringt op nog meer impulsen voor technische opleidingen en extra maatregelen om te zorgen dat geen technicus meer verloren gaat, voor wat hij aanduidt als de ‘ruggengraat van de samenleving’.


Wil een school beveiligingstechniek kunnen doceren, dan zal deze ook over goed opgeleide vakdocenten moeten beschikken. Ook is specialistische kennis vereist om lesstof te ontwikkelen en te zorgen voor toereikende eindtermen in de examens. Dit alles zal niet vanzelf tot stand komen, zolang gediplomeerden nog met gemak een baan in andere sectoren kunnen vinden. Daarom roep ik professionals, U, in onze branche op om zich beschikbaar te stellen als parttime docent. Klinkt dat gek? Misschien wel, maar het is gewoon noodzakelijk wil de branche de groeiambities kunnen blijven waarmaken.


U heeft het veel te druk om ook nog een dag(deel) voor de klas te staan? Zeer wel te begrijpen, maar u begrijpt ook dat als niemand de kip of het ei wil zijn, we blijven draaien in de vicieuze cirkel en het personeelsprobleem niet zal worden opgelost. Bedenk dat u zich in goed gezelschap begeeft. Zelfs onze minister-president staat een ochtend in de week voor de klas op een middelbare school! We zullen het er allemaal over eens zijn dat het werken in de beveiligingstechniek, leuk, uitdagend en toekomst zeker is. Onbekend maakt echter onbemind en zolang er voor scholen geen bijzondere redenen zijn om onze branche te omarmen, zullen wij zelf de helpende hand moeten aanreiken.


Federatie Veilig Nederland spant zich de komende maanden en jaren (!) op verschillende manieren in om de interesse voor de beveiligingstechniek bij jongeren te bevorderen door middel van website, publicaties en filmpjes. Voorlichting alleen is echter niet voldoende. Er zal ook kennis aangeboden moeten worden. Vandaar deze oproep om u beschikbaar te stellen als gastdocent of ervaringsdeskundige. Denk na over de voordelen! U werkt actief mee aan het bestrijden van het personeelstekort in onze branche en u hebt de eerste keuze als het gaat om het selecteren van nieuw talent. Interesse? Neem contact op met uw lokale ROC, VMBO-T, MTS of HTS en informeer naar de mogelijkheden, m ét of zonder onderwijsbevoegdheid. In samenspraak met de school van uw keuze behoort ook lesgeven zonder onderwijsbevoegdheid veelal tot de mogelijkheden.


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


November 2018