Blog Rookgordijn


Rookgordijn rond objectiviteit Consumentenbond

We kennen de Consumentenbond als gerespecteerd en zinvol instituut dat mensen helpt bij het kiezen van producten met een goede balans tussen kwaliteit en prijs. Nu vergt het behouden van zo ’n reputatie een behoorlijke mate van deskundigheid. En dat die deskundigheid ook wel eens te wensen over kan laten, blijkt helaas uit een vergelijkend warenonderzoek naar rookmelders in de Consumentengids van oktober 2018. Uit het enorme aanbod van rookmelders werden vijftien exemplaren van elf merken getest op betrouwbaarheid en levensduur. Helaas gebeurde dit niet volgens de testprocedure, zoals voorgeschreven in de Europese norm EN 14604:2016, wat voor een objectieve beoordeling wel noodzakelijk was geweest. 


Nog opmerkelijker en zelfs tendentieus is dat de auteur van het vergelijkend warenonderzoek de lezers van de Consumentengids afraadt om niet geteste, goedkope melders online aan te schaffen, omdat niet bekend zou zijn of deze goed werken. Dit omdat het zomaar zou kunnen dat de handleiding een piepklein opgevouwen A4-tje is met Chinees erop of onbegrijpelijk Nederlands in priegelige letters. Hoe kan de niet met naam genoemde auteur dit weten, als hij de betreffende producten niet onder ogen heeft gehad? Er zijn genoeg rookmelders die niet door de Consumentenbond zijn getest, maar die wel goedgekeurd zijn conform de strenge Europese norm de EN 14604 en online te bestellen zijn. Natuurlijk is het niet werkbaar om alle melders te testen, maar kom dan ook niet met een negatief advies omtrent niet geteste producten! 


Waar de Consumentenbond in relatie tot online goed aan zou doen is de lezersdoelgroep consumenten erop te wijzen dat rookmelders voorzien moeten zijn van het bekende CE-merk. Het CE-merk is tenslotte bedacht ter bescherming van de consument in de EU. Voor fabrikanten en importeurs die in de EU willen leveren is dit een verplichting en geen vrijblijvendheid. Zij moeten de rookmelders onafhankelijk laten testen volgens de EN 14604. Koopt de consument echter zelf via internet een rookmelder van een leverancier buiten de EU dan is deze bescherming door het CE-merk er in veel gevallen niet. In dat geval wordt de consument namelijk zelf importeur en moet deze ook zelf beter erop letten een goed product met de goede werking aan te schaffen. Ook zal een dergelijke leverancier – als het product na levering niet blijkt te voldoen – nooit door de EU direct aangepakt kunnen worden. Voor een veiligheidsproduct zou je als ondeskundige een dergelijk risico niet moeten lopen.


De auteur stelt ook dat CO-melders en rookmelders niet in é én apparaat zijn te combineren vanwege de verschillende functies. Dat onderschrijven wij. Er zijn gecombineerde apparaten in de handel die aan de EN 14604 voldoen en daarom prima functioneren. Het punt is echter dat voor een goede effectiviteit een rookmelder op een andere locatie komt te hangen dan de CO-melder. Het is in ieder geval niet aan te raden om het advies van de Consumentengids op te volgen om CO-melders in de buurt van de open haard op te hangen. De kans is groot dat het apparaat dan meer ergernis dan veiligheid gaat opleveren. 


Naarmate het artikel vordert neemt de deskundigheid verder af. Het is voor de consument niet relevant hoe een optische rookmelder precies werkt, maar leg het dan niet verkeerd uit! Het is niet zo dat alarm ontstaat als de optische sensor minder licht van de led ontvangt, maar als het licht verstoord wordt door een effect dat ontstaat bij de aanwezigheid van rook. De meeste detectoren reageren overigens niet op de lichtbron zelf, maar op licht dat door rook gereflecteerd wordt. 


De levensduur van rookmelders is wel weer een terecht punt van aandacht. Omdat deze beperkt is, zou het goed zijn om een ‘uiterste gebruiksdatum ‘ zichtbaar te maken. Vaak is dat al wel het geval, maar nog niet altijd. Vaste batterijen, die even lang (10 jaar) meegaan als de melder, hebben daarbij sterk de voorkeur. Naast die datum zou vermelding van CE en daarmee EN 14604-certificering voldoende moeten zijn om consumenten een terecht gevoel van vertrouwen te geven. En als er dan toch batterijen beoordeeld moeten worden hanteer dan wel de juiste berekeningsmethoden om tot een correcte beoordeling te komen. Neem bij een vergelijking op prijs ook de kosten mee van de extra batterijen die nodig zijn gedurende de levensduur van de melder. Er worden nu appels met peren vergeleken.


Nog meer zekerheid? Rookmelders op veiligeproducten.nl voldoen allemaal aan de EN 14604.  Dit wordt regelmatig gecontroleerd. Deze melders zijn voorzien van het CE-merk, een 10-jarige batterij, en hebben ook allemaal een Nederlandse gebruiksaanwijzing. 


De Consumentenbond zal ongetwijfeld veel kennis en ervaring in huis hebben, maar dient ook te beseffen dat er altijd gespecialiseerde partijen zijn die gezamenlijk over veel meer vakkennis beschikken en bereid zijn die kennis te delen zonder invloed te willen uitoefenen op de integriteit van het vergelijkend warenonderzoek. 


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Oktober 2018

www.veiligeproducten.nl

Bent u benieuwd naar veilige rookmelders? Neem een kijkje op veiligeproducten.nl waar producten, waaronder rookmelders, staan vermeld waarvan Federatie Veilig Nederland heeft gecontroleerd of de producten aan relevante kwaliteitscriteria voldoen en aantoonbaar zijn onderzocht en getest door een onafhankelijke instantie.