Blog 2019 uit de startblokken


2019 uit de startblokken

Het jaar 2019 is een maand oud en wat stond er al weer veel op stapel! Het jaar is bijzonder goed begonnen met de nieuwjaarsbijeenkomst met 300 leden van 5 verschillende branches én 100 partners uit vrijwel alle veiligheidssectoren t.w. politie, brandweer, verzekeraars, OM, inspecteurs, Ministeries en politiek. Place-to-be: het Louwman Museum in Den Haag, alwaar een toost uitgebracht werd op een gezond en economisch relevant 2019. 


Zowel gespreksleider Fred Teeven als de keynote speaker Lucien Engelen benadrukten de maatschappelijke veranderingen door onder andere het Internet of Things, waarbinnen brand en beveiliging het beste kan functioneren als het integraal in ieder ontwerp wordt meegenomen. Dat is eenvoudig gezegd, maar een uitdaging van betekenis die bepalend wordt voor het functioneren van onze samenleving in de nabije toekomst.


Halverwege januari was er vervolgens een uitstekend bezocht en dagvullend Federatie Veilig Nederland seminar over sprinklers in Utrecht. Ruim 200 ge ïnteresseerden (w.o. architecten, verzekeraars, bouweigenaren, brandweer, studenten) bezochten het seminar in Utrecht.


En eind januari 2019 is het precies vijftig jaar geleden dat de vereniging Federatie Veilig Nederland werd opgericht, toen nog onder de naam NVOB. Voluit was het de Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van de Brand-, Inbraak- en Overvalbeveiliging. Later werd dat ‘verkort ‘ tot Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en importeurs op Beveiligingsgebied en ruim twintig jaar geleden tot Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland. En nu alweer bijna 4 jaar geleden werd er NOVB aan toegevoegd en draagt de vereniging met trots de naam Federatie Veilig Nederland. De vereniging, opgericht januari 1969, bestaat dus 50 jaar en later in het jaar zullen we daar als vereniging (bescheiden) bij stil staan.


Het grote publiek denkt nog steeds dat beveiliging en veiligheid iets is wat alleen brandweer en politie aangaat en/of wat alleen van belang is voor bedrijven met een heel hoog risico. In werkelijkheid is in de basis iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid! De beveiligingsindustrie levert de hulpmiddelen die onmisbaar zijn om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Om veiligheid echt te cre ëren is meer nodig dan goede producten en diensten. Adequate wetgeving is ook belangrijk, maar ergens bewust van zijn is minstens zo belangrijk. En op dat laatste daarop richt de koers van onze vereniging zich meer en meer. 


Onze vereniging vol specialisten in veiligheid wacht de toekomst niet af, maar participeert volop in de ontwikkeling van die toekomst. We doen dat al langer door bijvoorbeeld in goed bekeken televisieprogramma ’s te wijzen op misstanden die de kans op (dodelijke) slachtoffers bij brand vergroten. Als specialisten lopen we maar al te vaak tegen misstanden aan en beschouwen we het als onze plicht om de maatschappij en potenti ële slachtoffers daarvoor te waarschuwen. Dat kunnen we echter niet alleen. We hebben meer maatschappelijk draagvlak nodig, een positie midden in de maatschappij en daarom starten we in dit jubileumjaar o.a. met een serie debatten over maatschappelijke kwesties dicht tegen het vakgebied aan.


Op de ochtend van 10 april is het eerste debat voorzien, met als werktitel: Is brandveiligheid te koop? Samen met leveranciers, installateurs, gebouwbeheerders, eindgebruikers, advocaten, brandweer en verzekeraars willen we kijken naar de diverse invalshoeken van ontwikkelingen. En onderzoeken we met alle partners of er nieuwe inzichten mogelijk zijn waarmee we Nederland nog (brand)veiliger te maken. 


Kortom, vanuit het collectief zullen wij ons blijven inzetten om Nederland bij de les te houden en te voorzien van kennis en hulpmiddelen om brandonveilige situaties, criminaliteit en andere dreigingen de baas te blijven.


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Januari 2019