Blog Technische beveiligingsbranche komende 5 jaar


De technische beveiligingsbranche in de komende vijf jaar

Hoe ziet de technische beveiligingsbranche er over pak hem beet vijf jaar uit? Dat is een interessante vraag, waar niet eenvoudig een antwoord op te geven is. Het leidt geen twijfel dat er veel gaat veranderen. Er wordt wel gesproken van een vierde Industri ële Revolutie, die zich op het moment aan het voltrekken is. Individuele systemen maken plaats voor Cloud-oplossingen en klanten willen steeds vaker betalen voor gebruik in plaats van voor bezit. Deze trend treft vooral de detailhandel zwaar, maar zal ook zijn weerslag hebben op de technische beveiligingsbranche. En dat terwijl een deel daarvan nog steeds worstelt met de derde Industri ële Revolutie, namelijk die van de digitalisering. Dat blijkt wel uit het feit dat nog altijd tienduizenden alarmsystemen afhankelijk zijn van communicatietechnologie uit het analoge tijdperk. Als Federatie Veilig Nederland vinden wij het essentieel dat de beveiligingsbranche mee blijft gaan met de tijd.


Als branchevereniging geven wij natuurlijk graag het goede voorbeeld. Daarom stellen wij ondernemers in de technische beveiligingsbranche op dinsdag 1 oktober in de gelegenheid om (1) gratis deel te nemen aan het Firesafety & Security Congres in ‘s-Hertogenbosch, inclusief (2) gratis parkeren en (3) gratis catering. Dat vindt allemaal plaats in het uitstekend bereikbare en monumentale congresgebouw 1931 naast de bekende Brabanthallen. Een dag die we als Federatie samen organiseren met onze partners, de brancheorganisaties VEB en Techniek Nederland.


Tijdens het Firesafety & Security Congres komen onderwerpen aan bod die tussen nu en 2025 van zeer grote invloed zullen zijn op het succesvol voortbestaan van de technische beveiligingsbranche. Denk aan de uitfasering van verouderde communicatietechnologie ën en de manieren waarop gebruikers daarvan verantwoord op moderne alternatieven overgeschakeld kunnen worden. De daarmee gepaard gaande dreigingen komen uitgebreid aan de orde, maar zeker ook de commerci ële mogelijkheden van deze ontwikkeling.


De meeste onderwerpen van het congres zijn aangedragen door de ondernemers zelf. Ervaren vakmensen die midden in de dagelijkse praktijk staan en geconfronteerd worden met een veranderende vraag van de markt. Daarnaast krijgen zij meer en meer te maken met nieuwe technologie, waarbij het lang niet altijd duidelijk is of deze is toe te passen binnen de kaders van de strenge wet- en regelgeving. Denk maar aan toepassingen in de Cloud en systemen die via een app zijn te bedienen. En hoe zit het met het veranderende beleid van de brandweer en de politie? Blijven die reageren op een automatisch brand- en inbraakalarm? Het zijn allemaal onderwerpen die niet alleen t onder de aandacht worden gebracht, maar waarover de deelnemers tijdens het Firesafety & Security Congres ook met beleidsmakers en andere deskundigen van gedachten kunnen wisselen.


De organisator van het Firesafety & Security Congres, Federatie Veilig Nederland, houdt er rekening mee dat er binnen de technische beveiligingsbranche verschillende interessegroepen bestaan. Daarom is ervoor gekozen om drie workshopprogramma ’s te brengen over respectievelijk brandpreventie, criminaliteitspreventie en algemene bedrijfsvoering. Voor ge ïnteresseerden in brandpreventie wordt bijvoorbeeld gesproken over de communicatie tussen de PAC en de RAC, over rookmelders in nieuwbouw waarvoor niemand zich verantwoordelijk lijkt te voelen voor het onderhoud en over het gebruik van intelligente camera ’s als branddetector. Belangstellenden in criminaliteitspreventie kunnen meepraten over de integratie van securitytechniek en gebouwinstallaties, over fabels en feiten rond intelligent cameratoezicht en over apps om beveiligingsinstallaties te beheren. Voor managers tot slot wordt ingegaan op zaken als de AVG, aansprakelijkheid bij inhuur, Security as a Service en de meerwaarde van certificatie. Het wordt, kortom, een dag die geen technische beveiligingsondernemer mag missen. Een dag die plezierig is om te beleven, nuttig om mee te maken en noodzakelijk voor wie in het vierde industri ële tijdperk brood op de plank wil houden.


De eerste 125 deelnemers hebben zich al ingeschreven. En 10 bedrijven hebben zich gemeld voor de infomarkt. De organisatie mikt op 250 installateurs, maar het zou me niet verbazen dat er mede door VEB en Techniek Nederland tegen de 400 installateurs het congres bezoeken. Het wordt hoe dan ook een mooie dag!


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


September 2019