Blog Van idee naar aftrap en vervolg


Van idee, naar aftrap en vervolg

Agrarisch Nederland maakte op 1 oktober de komst van ruim 300 deelnemers naar ons Firesafety & Security Congres in Den Bosch tot een uitdaging. Zo ’n 265 gekwalificeerde technische beveiligingsspecialisten trotseerden uiteindelijk de door tractoren praktisch onbegaanbaar gemaakte rijkswegen om te vernemen welke dreigingen, maar vooral welke kansen hun bedrijf de komende jaren te wachten staat. Sommige deelnemers waren wat later, maar bleken terecht volhardend om de dag met ruim 20 sprekers bij te kunnen wonen. De grote waardering voor de vari ëteit en kwaliteit aan sprekers met de thema ’s brand, beveiliging en bedrijfsvoering zorgde ervoor dat de Federatie Veilig Nederland alsmede de collega ’s van Techniek Nederland en VEB die dagen daarna konden terugkijken op een buitengewoon inhoudelijke, succesvolle dag. Voor herhaling vatbaar. Leden van de Federatie zien het als noodzaak om beveiligingsinstallateurs regelmatig op een effectieve en plezierige wijze te informeren. En dat is nodig ook, zo zal gaan blijken.


Want  dreigingen zijn er. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. De brand- en  beveiligingstechnologie ontwikkelt zich sneller dan ooit en wie daar niet tijdig op anticipeert heeft het nakijken. Voor wie de ontwikkelingen wel goed volgt, biedt diezelfde nieuwe technologie daarentegen kansen te over. Keynote sprekers Jeroen Lemereis van de Nationale Politie en Michael Bertels van Brandweer Nederland waren er duidelijk over. Het spreekwoordelijke koperdraadje met een fietslampje is niet meer van deze tijd als het gaat om het verbinden van veiligheidssystemen tussen bedrijfsleven en overheid. Met de technologie van nu is het beslist niet langer nodig dat 99% van de alarmmeldingen nodeloos is en leidt tot een onaanvaardbaar beroep op de schaarse capaciteit van de hulpdiensten.


Het Firesafety & Security Congres had verschillende thema ’s met een technische of een bedrijfseconomische insteek. Want we hebben het dan wel over technische ontwikkelingen, maar de veranderingen zijn zeker niet alleen van belang voor de techneuten onder ons. Bedrijven die willen voortbestaan, zullen hun businessmodel op de schop moeten gooien. Bijvoorbeeld omdat klanten in toenemende mate willen betalen voor gebruik in plaats van betalen voor bezit. En onder gebruik verstaan zij een compleet dienstenpakket. In ons geval om een gewenst niveau van veiligheid te bereiken. De huidige technische beveiligingsbranche is nog lang niet klaar voor betalen voor gebruik in plaats van bezit. Terwijl de ICT-sector al helemaal ‘om ‘ is. We kopen geen software meer, maar betalen voor het gebruik ervan. Een kleine vergelijking met een branche die zich stormachtig ontwikkelt en die dichtbij onze sector staat. Het is niet onwaarschijnlijk dat de ICT-sector een deel van de veranderende vraag van de beveiligingsmarkt eerder gaat beantwoorden dan de traditionele beveiligingssector, die daarmee buitenspel komt te staan.


Het goede nieuws is dat het nog niet te laat is. Bedrijven in onze sector werken al zeker hard aan nieuwe oplossingen die klaar zijn voor dat nieuwe tijdperk, waarin Security as a Service én Security in the Cloud de gewoonste zaak van de wereld zullen zijn. Dat er nu nog veel koudwatervrees is, is te begrijpen. Maar het moet niet te lang duren, want over slechts een paar jaar is de bekende markt waaraan wij zo gewend zijn geschiedenis. Het Firesafety & Security Congres is er om de technische beveiligingsbranche aan te sporen over te stappen naar het nieuwe tijdperk, dat eigenlijk al een paar jaar geleden begonnen is. Dat benadrukte ook Hakim Annaciri van KPN, die zich verbaasde dat er binnen de beveiliging nog zoveel gebruik wordt gemaakt van ISDN, terwijl per 1 september de uitfasering daarvan is begonnen. Gelijktijdig wordt Nederland in hoog tempo van glasvezel voorzien, waardoor gebruikers zelf voor de vele voordelen daarvan zullen kiezen en niemand ISDN zal missen. Tenzij diezelfde vasthoudende beveiligingsinstallateur toch niet zit op te letten natuurlijk!


De digitalisering van de maatschappij draait dus zeker niet alleen om techniek. Integendeel. De consequenties voor de bedrijfsvoering van veel sectoren zijn veel groter. Zeker ook voor de beveiligingssector, waarbij alles draait om beheer. De ICT-sector heeft het beter voor elkaar. Voor wat betreft de kansen, maar beslist ook voor wat betreft de dreigingen. Daarom was er tijdens het congres ook volop aandacht voor fenomenen als gegevensbescherming en cybercriminaliteit. Voor de deelnemers was het een inspirerende dag, waar tijdens de boerenoptocht op de snelwegen op weg naar huis nog lang over nagedacht kon worden.


Voor de Federatie Veilig Nederland was het Firesafety & Security Congres geen eenmalig initiatief. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Daarom bouwen wij het evenement uit, opnieuw samen met Techniek Nederland en VEB, naar een complete tweedaagse vakbeurs, die op 8 en 9 april 2020 plaatsvindt in de Brabanthallen van ‘s-Hertogenbosch. Geen vakbeurs zoals wij die van vroeger kennen, maar een inspirerend event dat bezoekers de toekomst laat beleven die hen onvermijdelijk te wachten staat.


Boele Staal

Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Oktober 2019