Blog: Het jaar 2020


Het jaar 2020

In deze tijd van het jaar kijken we altijd terug én blikken we vooruit. Een moment van reflectie en perspectief. Terugkijkend op 2020 kunnen we wel stellen dat het een bewogen jaar is geweest. Een hectisch jaar en vol veranderingen. Een jaar dat de geschiedenisboeken in gaat omdat de wereld werd geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie Covid-19. Woord van het jaar 2020: de anderhalvemetersamenleving.


In januari 2020 trapten we het jaar nog vol verwachting af en was er nog niets aan de hand. Het voor Nederland drukste jaar ooit met evenementen stond in de steigers. In maart kwam het voor velen ’tot stilstand ‘. Ook voor de Federatie betekende het dat plannen bijgesteld moesten worden. Het meest in het oog springend voor de vereniging was de eerste editie van het FireSafety & Security Event die van de agenda geschrapt werd. En ook de eerste helft van 2021 is het allesbehalve zeker dat er veilige en succesvolle evenementen, klein en groot, landelijk of regionaal gehouden kunnen worden. Maar er ontstonden ook nieuwe dingen. Door het coronavirus moest men, althans als dat kon, thuiswerken en gingen we van fysieke naar online vergaderingen. Circa 2,5 miljoen werkenden konden omschakelen, maar circa 5 miljoen werkenden hadden/hebben die mogelijkheid helaas niet. Protocollen, met goedkeuring vanuit de overheid, voorzagen in methoden waarop ‘het zo veilig mogelijk’ kon, waaronder het werken aan installaties in gebouwen van relaties.


Ook de Algemene Ledenvergadering van de Federatie ging voor het eerst in 52 jaar online! Even wennen, maar uiteindelijk net zo effectief, al blijft er het gemis van sociale interactie en het gezamenlijk nuttigen van een kroket. Ook komende januari zal de ledenvergadering wederom digitaal plaatsvinden en wel op 14 januari 2021. Net als de jaarlijkse nieuwjaarbijeenkomst die de Federatie samen met de Nederlandse Veiligheidsbranche en de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven organiseert. Ondanks de beperkingen hebben wij een mooi en interessant programma kunnen samenstellen en zullen wij net als voorgaande jaren samen met u het glas heffen op het nieuwe jaar. 


Ik wil u allemaal bedanken voor uw betrokkenheid bij de Federatie. Samen bereiken we mooie dingen. Wij kijken ondanks het virus vol goede moed uit naar 2021.


Namens het Algemeen Bestuur van de Federatie wens ik u en uw gezin ontspannen feestdagen en een voorspoedig en bovenal gezond nieuwjaar!


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


December 2020