Blog: Investerend de crisis uit


Investerend de crisis uit

De ledenvergadering van Federatie Veilig Nederland op vrijdag 19 juni jl. vond ditmaal plaats “op afstand “, gefaciliteerd vanuit de Malietoren, de thuisbasis van VNO-NCW in Den Haag. Een vergadering door middel van MS Teams en “in aanwezigheid van ” ruim 70 deelnemers. Met na afloop een inspirerende presentatie van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Gespreksthema: Ondernemen in corona-tijden. 


Vanwege de actualiteit, het belang én het feit dat niet alle leden de presentatie konden bijwonen hieronder een weerslag van elementen uit het verhaal van Hans de Boer. 


(1) De effecten van Covid-19 zijn sinds maart 2020 onmiskenbaar. Covid19 staat aan de basis van de ergste economische en maatschappelijke crisis sinds WOII. Het Kabinet bleek snel te (kunnen) schakelen, maakte 90 miljard euro vrij en gaf daarmee een goede start aan de bestrijding van de effecten van een stilvallende economie. De inzet blijkt grotendeels adequaat, de steunpakketten – zoals de regelingen NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het MKB) – doen hun werk. De werkloosheid staat op ongeveer 4,5% terwijl dat in andere landen 10 tot 15% is. 


(2) Een 2e golf is extra schadelijk en moet in alle opzichten worden vermeden. Het leidende trefwoord is in deze fase – in goed Nederlands – “Containment “. Wat betekent: veel testen, waar nodig tracken en bij twijfel twee weken quarantaine (TTQ). Een actief testbeleid (bijv. door werkgevers) is wenselijk. 


(3) De opgave voor de periode na 1 oktober is “de positie van de Nederlandse economie weer te herstellen en het verdienvermogen te versterken t.b.v. toekomstige welvaart en werkgelegenheid ” (bron: SER Denktank). Zo mogelijk de CPB-ramingen verslaan. Investeringen naar voren halen om vraaguitval te bestrijden en productiecapaciteit op peil te houden. Investeren in transities, denk aan duurzaamheid (groener) en digitalisering (kennis en uitbreiden toepassing). 


(4) Goed contact houden met de 160 branches lid van VNO-NCW, waaronder de Federatie, nauw overleg houden met de leden van het kabinet, met de vertegenwoordigers bij de vakbonden, de ministeries en aandragen van werkbare “1,5 meter ” protocollen, inbrengen van idee ën en uitwerken van voorstellen. 


(5) Met het aflopen van de NOW 2.0 regeling op 1 oktober breekt een nieuwe fase aan waar in de zomermaanden de voorbereidingen voor moeten worden getroffen. Nederland moet investerend uit de crisis komen, niet door te bezuinigen. Ook hier een bewuste keuze van Kabinet en partners. Een keuze die ik en het bestuur van de Federatie warm ondersteunen. Maar …, waar gaan we in investeren is dan de vraag? Hans de Boer liet weten dat er nagedacht wordt over investeringen in de infrastructuur (rails en wegen), in de woningbouw (groener en digitaler), in de wetenschap en innovatie en R&D en tot slot in de arbeidsmarkt. Die laatste moet verder worden hervormd, denk aan flexibiliteit, pensioenafdracht en deeltijd-ww. 


Wat er in deze opsomming ontbreekt is o.a. de utiliteit. Het nieuwe normaal heeft de hele maatschappij getoond dat kantoren minder belangrijk worden, in elk geval pandemie ‘proof ‘ ingericht moeten zijn (lees: 30% (?) van de organisatie werkt standaard thuis), dat veiligheid zichtbaarder moet worden wil publiek naar een restaurant, bioscoop of festival gaan en/of uw medewerkers naar kantoor of klanten gaan, gebouwbeheerssystemen (incl. remote) kunnen verdere groei verwachten, gezond en veilig thuis werken (kosten werkgever) zal een standaard worden in veel beroepen, slim en veilig wachtkamer- of receptiebeleid zal gangbaar worden, hygi ëne maatregelen en preventie zullen binnen handbereik moeten blijven. 


De oproep van Hans de Boer was klip en klaar. Beste vrienden van de technische beveiligingssector, zorg dat u voorbereid bent. Zorg voor uw mensen met de juiste kwalificaties, zorg voor digitale, groene middelen, een korte voorspelbare ‘supply chain ‘, met betrouwbare, wendbare toeleveranciers, waarschijnlijk een iets hoger prijspeil op weg naar het nieuwe normaal in 2021 e.v. Zo lang er geen vaccin is zal m.n. de utiliteitsbouw snel veranderen en specifiek de kantorenmarkt verder krimpen. 


Hans de Boer citeerde ter afsluiting vrij naar Oscar Wilde het citaat met “wij, u en ik, liggen allemaal in de goot, maar sommigen kijken op de rug naar de sterren. Zorg dat u ook naar de sterren kijkt “. 

Daar sluit ik me graag bij aan en ik wens u een mooie, zorgeloze, zomer in goede gezondheid.


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Juni 2020