Blog: Uniek


Uniek

Zomer vorig jaar vierden we het 50-jarig bestaan van onze vereniging. Een ledenvergadering gecombineerd met bescheiden feestje met aangeklede lunch en met leden, oud-leden, gasten en enkele prominenten. Ik herinner mij een bijeenkomst die informatief was, maar zeker ook gezellig en ontspannen. Die ochtend en een deel van de middag blikten we terug én vooruit, hieven we gezamenlijk het glas en met een kleine 100 personen zeiden wij grappenderwijs: “Op naar de volgende 50 jaar, het 100-jarig bestaan en daarmee een kans op de status Koninklijk “.


Bijna 10 maanden later is het volgende bericht in de kranten terug te vinden: De ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) hebben samen een wet opgesteld met nieuwe, tijdelijke voorzieningen. Voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis en die door de Eerste Kamer zijn aanvaard. Een spoedwet, welke weer vervalt op 1 september 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020, aldus het artikel. Maar waar gaat dit over zult u zich wellicht afvragen?


Deze spoedwet is o.a. voor verenigingen belangrijk. Op verschillende terreinen kunnen sinds deze tijdelijke spoedwet, met de nadruk op tijdelijke, elektronische middelen worden gebruikt, waarvoor nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Dan gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen, maar ook om ondernemersverenigingen, zoals de Federatie. Verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden om beleidskeuzes af te stemmen, de jaarrekening goed te keuren, enzovoorts. Een verplichting vastgelegd in de statuten van iedere vereniging. Alleen is door het coronavirus het fysiek bijeenkomen onwenselijk geworden.


Het bestuur van rechtspersonen kan met de spoedwet in de hand nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Dat gaan we dan ook doen! Uniek en verstandig. Alternatief zou zijn de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uit te stellen. Dat laatste gaan we niet doen, omdat het niet nodig is. Wat we dus w él gaan doen is het organiseren van de ledenvergadering via een livestream. Voor de Federatie een uniek moment, net als voor vele andere verenigingen in deze periode. Het is even niet anders. Better safe than sorry, hoor ik u denken. En terecht.


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Mei 2020