Blog: DE-RISC 010


DE-RISC in 010

Steeds meer mensen gaan in steden wonen, waardoor de stedelijke omgeving steeds drukker wordt. Nederland is zelfs een van de meest verstedelijkte landen ter wereld. Als gevolg van het woningtekort wordt er meer gebouwd in de stad en minder in het groen. Gevolg: een toenemende verdichting van de stad én een groeiende hoeveelheid hoogbouw. Hierdoor zijn de kansen op en impact van noodsituaties significant groter.  Daarbij zorgen extreme weersomstandigheden en globaliseringeffecten voor (nieuwe vormen van) bedreigingen, zoals overstromingen, brand, terroristische dreiging, enzovoorts. Denk hierbij aan ontruimingen van hoge kantoorgebouwen en complexe multifunctionele gebouwen zoals stations en ziekenhuizen in noodsituaties. 


Nog steeds werken hulpdiensten primair met minimale middelen, zoals 2D plattegronden, die geen informatie bevatten over de actuele staat van gebouwen, hun gebruikers en relevante relaties met de bredere omgeving. Dit contrasteert met de rijke informatie en effici ëntie van moderne digitale middelen, bijvoorbeeld de navigatiesystemen die iedereen op zijn smartphone kan beschikken. Het wordt dus hoog tijd dat zulke slimme technologie ën ontwikkeld worden voor de brandveiligheid en soortgelijke aspecten van de gebouwde omgeving. 


Federatie Veilig Nederland heeft steun aangeboden aan het project DE-RISC, een project dat in handen ligt van 2 universiteiten t.w. TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met het project DE-RISC slaan wetenschappers, het bedrijfsleven en de overheid de handen ineen om met gerichte informatie tot een betere veiligheidsresponse te komen. Het Erasmus MC complex heeft de medewerking toegezegd. Beoogd wordt een digitale infrastructuur waarin data gebruikt wordt uit bestaande bronnen, inclusief data uit slimme sensoren, zodat er een cyberplatform ontstaat waarop allerlei toepassingen gekoppeld kunnen worden. Niet alleen applicaties voor brandveiligheid over vluchtroutes, detectie van mensen en rookontwikkeling, maar in de toekomst ook applicaties voor duurzaamheid over energiegebruik in het gebouw, en applicaties voor crowd management over de 1,5 meter regelgeving, gebruikspatronen en vitaliteit van werknemers. Deze nieuwe technologie en informatie over menselijk gedrag stelt gebouweigenaren en beheerders in staat om hun panden zo duurzaam mogelijk in te richten, energieverbruik te verlagen, circulariteit van afval te verbeteren, hun werknemers zo veilig mogelijk te evacueren en gezondheid te bevorderen. En het stelt de Veiligheidsdiensten en de Gemeente in staat om veiligheidsprotocollen en toetsingsmechanismes aan te scherpen en te vertalen naar nieuwe vereisten waar projectontwikkelaars rekening mee kunnen houden bij nieuwbouw. Vastgoed- en bouwbedrijven zullen naar verwachting met belangstelling meekijken naar de resultaten van deze pilot, aangezien nieuwe digitale toepassingen uiteindelijk gevolgen zullen hebben voor wet- en regelgeving voor gebouwen. Dat brengt nieuwe eisen voor vergunningen met zich mee die relevant zijn voor nieuwbouwprojecten en de enorme bouwopgave waar de regio Rotterdam voor staat. 


DE-RISC draagt straks bij aan een veiligere woon- en werkomgeving voor de burgers in Rotterdam, met resultaten die makkelijk schaalbaar zijn en gekopieerd kunnen worden naar complexe gebouwen in andere veiligheidsregio ‘s. Door deze triple helix ontstaat een win-win-win: (1) bedrijven winnen de mogelijkheid om hun R&D te versnellen en in de praktijk te implementeren, (2) de publieke partners winnen inzichten om wet- en regelgeving mee te upgraden en (3) de kennisinstellingen winnen een proeftuin waarin ze met toegepast onderzoek kunnen experimenteren en leren.


De Federatie heeft een positie in de Focusgroep/Stuurgroep en hoopt dat dit project gehonoreerd wordt. In cijfers: waarde project 2,7 miljoen euro, aangevraagde subsidie 1,6 miljoen euro. Looptijd juni 2021 – december 2023. Wij houden u op de hoogte!


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Maart 2021