Blog: Een goed vestigingsklimaat kan niet zonder firesafety & security


VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met meer dan 50 burgemeesters en ondernemersorganisaties een manifest aangeboden aan de formateurs Remkes en Koolmees waarin zorgen worden geuit over het vestigings- en ondernemingsklimaat in Nederland. Het gaat hier om een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland & met het buitenland en een betrouwbare, voorspelbare overheid. 


Het georganiseerde bedrijfsleven, waar de Federatie Veilig Nederland net als de collega ’s van de Nederlandse Veiligheidsbranche, deel van uitmaakt spreekt zich uit, net als ruim 15% van de burgemeesters in Nederland. Vele prachtige regio ’s is ons land rijk. Diverse sterke clusters van bedrijvigheid. Het gevolg van een uniek samenspel van kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden. En in die bedrijven zijn weer miljoenen mensen actief. Bedrijven bieden werkgelegenheid, leefbare regio ’s én maken de energietransitie mogelijk en maken innovaties tot een succes. Deze clusters zijn weer zeer afhankelijk van een goed vestigingsklimaat. Een klimaat waarbij veiligheid, lees ‘firesafety & security, cyber, etc ‘, een bescheiden positie op de diverse agenda ’s inneemt. Een positie die klein, maar w él echter bijzonder functioneel is. Met de elektrificatie van Nederland zijn er meer en meer branden in Nederland, maar gelukkig overkomt een brand altijd iemand anders. Tenminste dat is bij velen de gedachte …. Struisvogelgedrag natuurlijk. Hetzelfde geldt voor veiligheid door bewaking & sensoren in de vorm van bijvoorbeeld inbraak- en camerasystemen. “Bij mij is niets te halen “, is in dit segment het hardnekkige, onterechte, adagium. 


We weten allemaal wel beter. Er zijn genoeg argumenten bedacht “om maar niets te hoeven doen, geen maatregelen te nemen “. Dat doen mensen ook als een behandeling bij de tandarts kan worden uitgesteld. Of een onderhoudsbeurt aan de auto. Of de reparatie van een defect lampje aan de fiets. Even uitstellen onder het mom van “hij rijdt, niet zeuren “.


Na het afgegeven signaal van VNO-NCW, MKB-Nederland bleek dat de zorgen over ons vestigingsklimaat niet alleen bij die burgemeesters en ondernemers(organisaties) leven, maar dat er gelukkig een gedeeld besef is in het gehele land. De belangstelling voor het manifest verdubbelde! Alle partijen die het manifest hebben aanbevelingen op een zestal terreinen gedaan waar ze graag met een komend kabinet publiek-privaat de schouders onder zetten. Alleen zo wordt er bijgedragen aan de brede welvaart waarvan het hele land, jong en oud, op de lange termijn van profiteert. 


Bent u benieuwd geworden naar het manifest? U kunt het hier downloaden. Voor de verkorte vorm verwijs ik u graag naar de infographic.


Met name punt 2 van het manifest trok mijn aandacht “Een top leefklimaat “. Een leefklimaat op niveau kan niet zonder kwalitatieve vormen van firesafety & security, dat zult u met mij eens zijn. Aanleiding voor mij om bij VNO-NCW aan de bel te trekken dit mee te nemen in de gesprekken namens het brede Nederlandse bedrijfsleven.


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Oktober 2021