Blog: Containerwoningen


Woningnood is niet van vandaag of gisteren, maar de laatste tijd begint het probleem wel heel erg nijpend te worden. Het begint al normaal te worden om in een zeecontainer te wonen. Die worden tot ‘flats ‘ opgestapeld en gevuld met studenten, statushouders en andere mensen die de huidige huren en koopprijzen onmogelijk kunnen betalen. Ook bedrijfsgebouwen worden omgebouwd tot woningen om de ergste nood te lenigen. Is dat veilig? In principe wel. Eisen voor bestaande bouw zijn vergelijkbaar aan die voor nieuwbouw. Wel is een oudere normversie (brandveiligheidsniveau Bouwbesluit 2003) van toepassing, maar dat geldt voor vele bestaande bouwwerken in Nederland.


Veiligheidseisen

Eenvoudiger gesteld: Voor reguliere woningen (nieuw) gelden de veiligheidseisen uit het Bouwbesluit. U weet wel, het Bouwbesluit uit 2012. Voor oplossingen voor de woningnood gelden dezelfde eisen, maar het is de vraag of er niet een oogje wordt dichtgeknepen om toch maar zo snel mogelijk mensen van de straat of uit de tuin van het asielzoekerscentrum te krijgen. Het cellencomplex van Schiphol-Oost toonde aan wat de gevolgen van dergelijk beleid kunnen zijn. Is dat inmiddels vergeten? Onlangs ging het weer bijna behoorlijk fout. In de Riekerhaven in Amsterdam brak brand uit in een wooncontainer. In een mum van tijd werd bijna het hele complex verwoest. Een expert noemde het terecht een wonder dat alleen een paar huisdieren zijn omgekomen. De gestapelde containers blijken voor een zeer snelle overslag en doorslag van brand te zorgen. Als de brand ’s nachts was uitgebroken, waren dodelijke slachtoffers onvermijdelijk geweest. Onderzoek loopt nog. Kamervragen zijn gesteld (en beantwoord). En de vraag of een brand wel of niet is aangestoken, is daarbij minder relevant. Brandalarmering, het snel (zelf) blussen én vluchten/ontruimen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, ongeacht de oorzaak van de brand.


Rookmelders

De brandweer keurt dergelijke woonvoorzieningen goed. Nieuwbouw en bestaande woningen met meer dan 4 kamerhuureenheden hebben allemaal een voorgeschreven rookmelder per eenheid gekoppeld aan andere rookmelders. Prima. Bestaande woningen met 4 of minder kamerhuureenheden hebben maar 1 melder per bouwlaag. Mijns inziens is dat een wettelijke omissie. Rookmelder op de gang? Geen waarschuwing in de individuele studentenkamers en niet gekoppeld. Dat is vreemd. Dit geldt trouwens ook voor nieuwbouw met 4 of minder kamerverhuureenheden. Er zal wel een redenering zijn die gevolgd wordt, maar het blijft onnodig kwetsbaar qua brandveiligheid. Er wordt te weinig of niet ge ïnvesteerd.


Mensen op straat laten slapen is natuurlijk ook geen optie, maar als voor containerwoningen of omgebouwde bedrijfspanden wordt gekozen, vaak uit praktische overwegingen, is het zaak om daar extra alert te zijn. En passende – aanvullende – wet- en regelgeving voor te ontwerpen en in het geval regels nog niet direct beschikbaar zijn, niet de ondergrens als acceptabel te beschouwen. Er zijn genoeg goede technische oplossingen om ook bewoners van containers en voormalige kantoorpanden extra veiligheid te bieden, maar zoals zo vaak zal hierin niet snel worden ge ïnvesteerd als er geen (wettelijke) stok achter de deur staat en de aannemer wegkomt met tien jaar oude regels, die voor de reguliere bouw zijn bedoeld. 


Laten we dit de prioriteit geven.

Iedere bewoner, ook die er minder kennis van hebben, verdient een goede brandbeveiliging!


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


November 2022