Blog: Ondernemersvertrouwen


Het ondernemersvertrouwen daalt in het derde kwartaal 2022, aldus de COEN-enqu ête die vorige week weer verscheen. Als vaste lezer van de nieuwsbrief is het u vast opgevallen dat we – zodra beschikbaar – de COEN-enqu ête met u delen. De Conjunctuurenqu ête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven 4 keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie en specifieke bedrijfstakken zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen. Voor een groot deel van de leden van de Federatie zijn de cijfers van de handel en de bouwnijverheid een mooie referentie.


Kort samengevat op basis van deze editie. Waar de Nederlandse economie in het tweede kwartaal nog flink groeide ten opzichte van het eerste kwartaal, is het signaal voor het derde kwartaal minder positief. Over de orderpositie zijn ondernemers over het algemeen wel te spreken nu dat in de meeste gevallen is verbeterd ten opzichte van 2021 toen veel sectoren last hadden van coronamaatregelen. Echter, het economisch klimaat stemt somber. Ondernemers in de bouwnijverheid zijn wel blijvend positief gestemd.


Belemmeringen

Een meerderheid van de ondernemers wil extra personeel in dienst nemen. Over de personeelssterkte zijn ondernemers dus optimistisch. Wel is de krapte op de arbeidsmarkt een belemmering. Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 gaf 37,5% van de ondernemers aan in de bedrijfsvoering voornamelijk belemmerd te worden door een personeelstekort.

Een andere belemmering die ondernemers ervaren, is het gebrek aan productiemiddelen, materiaal en ruimte.


Over de COEN-enqu ête

De COEN-rapportage werkt met saldo ‘s. Een saldo ontstaat door het percentage ondernemers dat zijn ervaring of verwachting als negatief ziet, af te trekken van het percentage dat een positieve ervaring of verwachting meldt. Als bijvoorbeeld 10 procent van de ondernemers een dalende omzet had en 20 procent een stijgende omzet, ontstaat een saldo van +10 procent. Het saldo geeft in é én oogopslag weer of de stemming onder ondernemers positief of negatief is en in welke mate.


De Conjunctuurenqu ête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van het CBS, KVK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW, met de steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doel van de samenwerking is completere informatie over het niet-financi ële bedrijfsleven te vergaren tegen minder administratieve lasten. De moeite waard om ieder kwartaal even een blik op te werpen en deze vervolgens toe te voegen aan de eigen waarnemingen en verwachtingen.


Meer over de uitkomsten van de COEN-enqu ête, leest u via deze link.


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Augustus 2022