Blog: Samen


Samen!

Op 13 en 14 april vindt in ‘s-Hertogenbosch het FireSafety & Security Event 2022 plaats. Het is een mooi voorbeeld van wat je met goede samenwerking kunt bereiken. Want zonder de constructieve medewerking van de installateursverenigingen Techniek Nederland en Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven was het nu al bereikte succes – een volledig uitverkochte beurshal en groei in bezoekersaantallen – waarschijnlijk niet mogelijk geweest. En daar blijft het niet bij. Al bijna 1500 bezoekers zullen zich eind van deze week hebben aangemeld, terwijl er nog zo ’n zes  zeven weken te gaan zijn. Iedereen kijkt er naar uit elkaar weer te zien en te spreken. Niet via Teams of Zoom, maar gewoon face-to-face. 


Hoewel het FireSafety & Security Event zich nog moet bewijzen, is het nu al zeker dat het evenement jaarlijks gaat plaatsvinden op advies van de begeleidende beurscommissie. Een opmerkelijk feit, want al voor de coronacrisis lieten vakbeurzen een neerwaartse trend zien. De ene na de andere beurs werd voor ‘onbepaalde tijd opgeschort ‘. Zo ook in de beveiligingsbranche. Nu blijkt toch wel duidelijk dat dit niet (alleen) komt omdat er geen behoefte is aan vakbeurzen. Die is er wel degelijk. Het is alleen niet handig om de organisatie en exploitatie over te laten aan partijen buiten de branche, die andere commerci ële belangen hebben dan die voor onze branche relevant zijn. Het FireSafety & Security Event vindt weliswaar in de Brabanthallen plaats en deze facilitator ondersteunt het evenement met uitstekende dienstverlening, maar de organisatie is in handen van de vereniging Federatie Veilig Nederland. Van de beveiligingsbranche dus! En dat organiseren gebeurt in zeer nauw overleg met vertegenwoordigers van de doelgroep: de Vakcommissie Beveiliging van Techniek Nederland en de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven. Zo wordt de belofte ‘door de branche en voor de branche ‘ daadwerkelijk waargemaakt. 


We hebben tot nu toe alle reden om tevreden te zijn over het FireSafety & Security Event. Toch leunen wij niet achterover. Er is meer uit te halen, want beveiliging bestaat niet alleen uit brand- en inbraakdetectie, cameratechniek en toegangsbeheer en v é él beveiligingsinstallateurs. De grote branche met ‘manbeveiligers ‘ is nog nauwelijks vertegenwoordigd en ook uit de ‘brandwereld ‘, de sector bouwkundige beveiliging en de cybersecurity ontbreken nog vele partijen. Die hebben hun eigen evenementen. Dat is begrijpelijk, maar vraagt voor de toekomst wat co ördinatie van ieders kalender. Bovendien wordt zo het cre ëren van integrale oplossingen niet bevorderd, terwijl de markt met haar eindklanten daar de grootste behoefte aan heeft. Dus waarom niet aansluiten, samenwerkingsverbanden cre ëren, programma-idee ën uitwisselen, etc.?


Wat is er op tegen om bestaande evenementen gelijktijdig met het FireSafety & Security Event in de Brabanthallen in 2023 te laten plaatsvinden? Het complex is groot genoeg. Per hal is er ruimte voor bepaalde thema ‘s, zodat bezoekers een uitstekende totaalindruk krijgen van wat de gehele beveiligingsindustrie, inclusief dienstverlening, hen te bieden heeft. Dat is voor elke partij een win-win-situatie. Nog niet overtuigd? Kom dan beslist op 13 en/of 14 april naar ‘s-Hertogenbosch. De entree is gratis en ruim 85 blije ondernemers staan klaar om u van harte welkom te heten!

Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Februari 2022