Gastblog apr. 21 Fleur van Eck: Informatie delen tegen malafide actoren. Doet u mee?


Gastblog Fleur van Eck: Informatie delen tegen malafide actoren. Doet u mee?

Uw Federatie heeft zich aangesloten bij VODIOM, de Vereniging Veilig Ondernemen Door Informatie Op Maat! Ondergetekende is kwartiermaker VODIOM, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. De Malietoren pleit al jaren voor een georganiseerde, cross-sectorale samenwerking van het bedrijfsleven inzake het tegengaan van criminaliteit. 


Doelstelling van VODIOM is voor de private sector een goed lopend systeem in te richten dat op een privacy-gewaarborgde wijze meer aan preventie en weerbaarheid doet. “Heeft uw bedrijf dat nodig? “. Het antwoord is: JA. Succesvol voorbeeld is de not-for-profit organisatie CIFAS in Engeland. Al meer dan 30 jaar en inmiddels met 400 leden, weet CIFAS door cross-sectorale samenwerking jaarlijks ruim 1,5 miljard pond aan schade te voorkomen.


VODIOM wordt het Nederlandse “zusje ” van CIFAS. In Engeland is CIFAS (www.cifas.org.uk) door de wetgever (Serious Crime Act 2007 en de Engelse UAVG) aangewezen als grootste anti-fraude organisatie waarmee de Engelse overheid samenwerkt. Iedere 24 uur worden nieuwe geregistreerde, aangiftewaardige dossiers van deelnemende bedrijven bij de ‘London Police ‘ gemeld. Aangiftewaardig wil zeggen dat er keihard bewijs van fraude en andere soorten van criminaliteit door de deelnemer is vastgelegd en bevestigd. Essentie van het systeem zit niet in het aanreiken van aangiftewaardige dossiers voor opsporing – dat is overigens wel een fraaie bijvangst voor de overheid – maar in het frustreren van het verdienmodel van fraudeurs en andere criminelen die zich vaak bedienen van de bovenwereld en zich niets gelegen laten liggen aan verschillende benamingen en categorie ën van criminaliteit. Laat staan dat zij alleen opereren binnen é én sector.


Bedrijven die lid worden van VODIOM kunnen vanuit diverse rollen input geven. Zij zijn niet alleen zelf vaak (beoogd) slachtoffer, ook de eigen klanten (lees: eindklanten/consumenten) kunnen de dupe zijn. Denk hierbij aan het misbruik maken van identificerende gegevens (account take over), het opereren door valse webshops, het afsluiten van telefoonabonnement op andermans naam, gebruikmaking van KvK-nummers, websites en/of logo ’s van bedrijven of branches, het onbewust faciliteren van criminelen via diensten of producten, etc. Een VODIOM-ondernemer is een maatschappelijk verantwoord ondernemer, hetgeen de reputatie ten goede komt. 


Bedrijven beschikken over informatie over fraudeurs en andere criminelen, maar mogen (!) dit niet of nauwelijks delen met derden. In ons land moet er een vergunning door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden afgegeven voor het kunnen voeren van een zwarte lijst. De AP is altijd zeer terughoudend in het afgeven van een vergunning buiten de eigen sector en áls het uiteindelijk gebeurt, dan heeft een dergelijk traject vele jaren geduurd met dito kosten. De wetgever dient hier dus een duidelijk kader en de juiste randvoorwaarden te scheppen. 


De landelijke politiek heeft al laten weten een rol te willen spelen én een initiatiefwetsvoorstel van het CDA en de VVD is zelfs in de maak. Samen met VODIOM vormen de beleidssecretaris criminaliteit en de beleidssecretaris privacy, consumentenbeleid en digitalisering, beide van VNO-NCW en MKB-Nederland, een aanjaagteam. Daarnaast wordt een vergunningaanvraag voor de AP voorbereid. Mede-initiatiefnemers zijn Thuiswinkel.org, Betaalvereniging Nederland en de telecomsector. 
Via uw Federatie wordt u de komende tijd op de hoogte gehouden van de voortgang en ik hoop u in de toekomst als lid van VODIOM te kunnen verwelkomen.


Fleur van Eck

Kwartiermaker en vicevoorzitter VODIOM (voormalig bestuurder Fraudehelpdesk)


April 2021