Gastblog nov. 19 Ruud Huijts: Succes zit in veiligheid, privacy en gemak tezamen


Gastblog Ruud Huijts: Succes zit in veiligheid, privacy en gemak tezamen

Bij persoonsherkenning zijn veiligheid, privacy en gemak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe je het draait of keert. Verbazingwekkend hoe relatief weinig aandacht er is voor deze drie in combinatie.


Bermudadriehoek

Persoonsherkenning is van wezenlijk belang in ons leven. Automatisch personen herkennen aan hun unieke lichaamskenmerken ( ‘biometrie ‘) belooft een krachtig hulpmiddel op het gebied van veiligheid. De positieve effecten zullen per situatie verschillen. Voor succesvolle inzet van biometrie zie ik aandacht voor veiligheid, privacy én gemak. Deze aspecten be ïnvloeden elkaar heftig.
Te eenzijdig aandacht voor veiligheid, privacy of gemak zorgt voor onbalans en is vragen om (latere) problemen. De drie-eenheid wordt dan een soort Bermudadriehoek waarin elk mooi initiatief uiteindelijk ten onder gaat. Maar succes lonkt bij evenwicht tussen veiligheid, privacy én gemak.


Hoofdbrekens rondom privacy

Vanwege de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR) uit 2018 is er meer aandacht voor bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens. Biometrie kan alleen personen herkennen, geen identiteiten vaststellen. Dit is al jaren bekend in het vakgebied. Toch spreekt de Autoriteit Persoonsgegevens, dat op grond van biometrie eenduidige identificatie van een persoon mogelijk is. Accepteer het als gegeven, dat nog niet alles duidelijk is. Er dient immers toch aan de privacywet voldaan te worden. Een goed(!) biometriesysteem beschermt juist iemands vingerafdrukken, gelaatsafbeelding, irispatroon, aderpatroon etc. Of de rechterlijke macht dit ook zo zal zien, is nog te vroeg. Een werkgever kan zijn personeel dus nu niet zomaar verplichten mee te werken aan, bijvoorbeeld, een biometrisch toelatingssysteem. Verplichten hoeft eigenlijk niet, want elke goede(!) implementatie van biometrie biedt een alternatief voor als biometrische persoonsherkenning niet werkt. Hoe zit het dan met veiligheid en/of gemak?


Gemak voor acceptatie

Hoe meer mensen gemak hebben bij een nieuwe biometrische veiligheidsmaatregel des te betere acceptatie. Gebruikersgemak kan bestaan uit eenvoudige of snellere toegang, geen extra handelingen bij een gestolen of vergeten toegangspas, etc. Gemak  betreft ook de proceseigenaar, (systeem)beheerder, etc. Een goed(!) biometriesysteem zorgt voor tevreden personen. Zij zullen geneigd zijn de “verplichting ” eerder te accepteren.
Een ander resultaat van gemak is effectievere en/of effici ëntere (bedrijfs)processen. Dit kan bijdragen aan de winstgevendheid van de onderneming. Hierin is mogelijk ook een grondslag voor biometriegebruik te vinden, maar laten wij vooral veiligheid niet vergeten.


Veiligheid vaak vertrekpunt

Bewustzijn van en/of voortschrijdend inzicht in bedrijfsrisico ’s  zijn vaak aanleiding om (bestaande) bedrijfsprocessen veiliger te (gaan) maken. Bijvoorbeeld, met de inzet van biometrie in toegangsverlening, zowel fysiek als digitaal. Personen zullen betrouwbaarder herkend worden. Kwaadwilligen zullen buiten de deur gehouden worden. Dit zijn begrijpelijke overwegingen bezien vanuit bedrijfsvoering. Een goed(!) biometriesysteem biedt ook het personeel meer veiligheid. Denk, bijvoorbeeld, aan vrijwaring van verkeerde verdenkingen, valse beschuldigingen, etc. Iemand anders kan zich nog maar moeilijk voor je uitgeven. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Veiligheid kan een overweging zijn om biometrie te willen gebruiken. Maar gemak en privacy zijn volgens mij minstens even belangrijk voor succes. De realisatie zou ik juist in deze tijd vanuit privacy aanvliegen. Ik verwacht dan meer “bijvangst “.


Ruud Huijts

Voorzitter van de Vereniging Voor Biometrie & Identiteit (VVBI).


November 2019