Gastblog nov. 20 Pascal Zeegers: Brexit berusting. Alles went.

Gastblog: Brexit berusting. Alles went.

Brexit. U volgt het vast allemaal in de media. Een actueel thema, maar wat valt daar nog over te zeggen? Na een publieke stemming in 2016 stemde het Verenigd Koninkrijk voor het verlaten van de Europese Unie. Sindsdien hebben er vele, vele onderhandelingen plaatsgevonden tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU(-landen). Maar na 4 jaar geen handtekening, geen witte rook.

De overgangsperiode voor de Brexit eindigt op 31 december 2020. Linksom of rechtsom. Na deze overgangsperiode komen er echt veranderingen in de voor bedrijven relevante economische relatie, met of zonder akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.


De mate van verandering zal afhangen van de nog altijd lopende onderhandelingen. Voor de beveiligingssector is het wel helder, in tegenstelling tot de vissers. M é ér controles aan de grens van het VK en de EU én meer voorbereidende administratieve handelingen om personen en goederen over en weer te brengen. Even snel de grens overgaan en weer terug is er zo dadelijk niet meer bij. Meer dan simpel gezegd “vervelend ” voor zowel EU als VK. Maar goed, een flink deel van het VK ziet dat niet zo. De Nederlandse douane op haar beurt verwacht dat het aantal aangiften met betrekking tot import/export eenvoudig onderling met 33% zal toenemen. En dit zal weer leiden tot verdere, nu nog onbekende, grens- en handelsbelemmeringen. Lees: vertragingen. 


Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie is er pas als de onderhandelingen voor alle sectoren voorbij zijn. CSL Benelux behoort tot de CSL Group, welke zijn hoofdkantoor heeft in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zit het logistiek centrum in Wales. Om zo goed als mogelijk op de aanstaande Brexit te anticiperen heeft CSL – net als anderen – zich kort na 2016 fysiek gevestigd in Nederland en een eigen BV opgericht, dus binnen de EU van 2021 en verder. En als gevolg van de onduidelijkheden heeft CSL, ook hier net als vele anderen, de voorraden in de Benelux verhoogd. Er wordt gedistribueerd vanuit Nederland en er is lokale technische- en verkoopondersteuning. Er worden dan ook na de aanstaande Brexit geen problemen voorzien om te blijven opereren zoals dat nu gebeurt.


Waar wij vaak geneigd zijn om vanuit een economisch oogpunt te kijken naar de naderende Brexit, ben ik persoonlijk erg ge ïntrigeerd door de menselijke kant die achter deze Brexit schuilgaat. De verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders van de Brexit in het VK is echt enorm. In de vele gesprekken in de afgelopen jaren heb ik de gevoeligheid van de materie van nabij mogen zien.

Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat de discussie over Brexit tijdelijk wat naar de achtergrond verdween. Nu het einde van het jaar in ras tempo nadert, zie en hoor ik de discussies weer oplaaien. 

Behalve vragen hoe het VK verder moet als land buiten de EU, zullen de Britten dan ook een manier moeten vinden om het land weer te verenigen. Dat de Brexit zal plaatsvinden is voor ons en alle andere bedrijven die dagelijks zaken doen met het VK een feit. Ook de berusting is merkbaar. Dat is ook het mooie van de toekomst: veranderingen zijn normaal. Net als de meeste bedrijven zijn ook wij als CSL voorbereid. En, alles went, is daarmee het adagium.


Pascal Zeegers

Bestuurslid Federatie Veilig Nederland

Directeur CSL Benelux


November 2020