Gastblog sep’ 21 Bart Postelmans: Het licht gaat uit


Gastblog: Het licht gaat uit

Menig beveiligingsinstallateur en medewerker van een Particuliere AlarmCentrale kan zich het congres “IP (on)begrijpelijk ” van september 2008 in de Efteling nog wel herinneren. Hier werd aangekondigd dat in 2011 het analoge telefoonnetwerk zou gaan stoppen. Alle alarmsystemen zouden voor die tijd moeten zijn omgezet naar alarm over IP, dat zou, zo werd duidelijk gemaakt, de ultieme en enige alarmtransmissie oplossing worden. Ik herinner mij dat de opkomst bij het congres enorm was, een volle zaal met 1200 ge ïnteresseerden en veel vragen en discussie van met name de beveiligingsinstallateurs hoe deze uitdaging, in goede samenwerking tussen klant, verzekeraar en PAC, moest worden aangepakt. 


Inmiddels zijn we vele jaren verder. Deadlines zijn niet gehaald. Harde einddata bleken toch weer op te schuiven. Veel systemen (beveiliging, zorg, etc.) zijn in die jaren omgezet naar een All-IP lijn. Toch zijn er nog 50.000 tot 100.000 alarmaansluitingen via die analoge lijn, die in 2011 zou stoppen, actief met de doormelding van alarmen. Zorgelijk. Medio 2021 deed de VEB in een webinar een dringend beroep op de installateur om klanten die met hun alarmsysteem op een analoge lijn zijn aangesloten, met extra aandacht om te bouwen naar alarm over IP. 


Reden van deze terechte en dringende boodschap is het feit dat de ISDN 30 dienstverlening waarop die 50.000 tot 100.000 analoge alarmaansluitingen bij de PAC ’s binnenkomen, per 1 oktober 2021 (Tele2) dan wel 1 april 2022 (KPN) definitief uit de lucht vallen. 

Van een 100% betrouwbare alarmtransmissie is er de komende 6 maanden voor wat betreft analoge lijnen in elk geval geen sprake meer …


Door de Federatie Veilig Nederland is in goede samenwerking met brancheorganisatie WDTM (zorgaansluitingen die ook gevaar lopen), de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) en de politiek via Kamervragen gepoogd om de ISDN30 dienstverlening bij alle providers gelijktijdig per 1 april 2022 stop te zetten. Dit lijkt (technisch) te lukken. Maar met deze oude technieken blijft het ongewis. 


De transitie van analoog naar IP is in een stroomversnelling terecht gekomen, maar lang niet iedereen, klant niet maar ook installateur niet, beseft dat. Van de telecomproviders kan niet worden verwacht dat zij onrendabele lijnen tot in den treure in de lucht houden. Het licht gaat nu definitief uit voor analoge technieken. Einddatum: april 2022 of zoveel eerder als de techniek het toelaat. Eindelijk.


Tot slot. Ook de alarmcommunicatie via 2G en 3G is onderhevig aan verandering. Zo heeft Tele2/T Mobile het 2G onlangs per 1 juni uitgezet en heeft Vodafone/Ziggo het 3G netwerk inmiddels gestopt. KPN stopt op 31 maart 2022 met 3G en heeft bekend gemaakt het 2G netwerk nog in bedrijf te houden tot april 2025. Als “klap op de vuurpijl ” stopt KPN per 1 oktober 2021 met in-band DTMF (Dual Tone Multi Frequency), een techniek om opdrachten binnen de telefonie frequentie te verzenden, ook wel bekend als toonkiezen. Nadat er via de telefoon een verbinding tot stand is gebracht, kon via DTMF de aanwezige apparatuur op afstand worden bestuurd of bediend, zoals poorten of slagbomen. Zo ook het aansturen van ventilatiesystemen, de verlichting in liften, etc. En ook het einde van PSTN mag niemand verbazen, zie het bericht van KPN. Kortom, “never a dull moment “.


Heeft u ook zo ’n zin in een nieuw congres in de Efteling?


Bart Postelmans

Adviseur Telecom Federatie Veilig Nederland

LinkedIN


September 2021