Richtlijnen voor het schrijven van een gastblog

Om de schrijver een helpende hand te bieden, hebben we een aantal richtlijnen en specificaties waaraan gastblog moet voldoen opgesteld. 


Richtlijnen

 • De content dient 100% origineel te zijn en niet eerder ergens anders te zijn gepubliceerd. Plagiaat is uiteraard niet toegestaan.
 • Citaten ter versterking zijn toegestaan, mits met bronvermelding. 
 • Het blogonderwerp dient gerelateerd zijn aan de (brand)beveiligingsbranche dan wel relevant zijn voor de branche in maatschappelijk opzicht.
 • Een blog mag uiteraard een eigen mening bevatten. Gaat het blog over over personen of bedrijven, waarbij deze mening als belediging opgevat zou kunnen worden, zorg dan in elk geval voor een goede onderbouwing van je mening met feiten of refererend aan een onderzoek of eerdere publicaties in de media. 
 • Plaatsing van de blog geschiedt op persoonlijke titel. 
 • Bij het inzenden ontvangen wij graag een foto en volledige naam van de auteur.
 • Federatie Veilig Nederland behoudt zich het recht voor de blog in te korten of sauggesties voor aanpassing te doen. Dit gebeurt altijd in overleg met de auteur.
 • Federatie Veilig Nederland behoudt zich het recht voor om publicatie te weigeren of blogcontent te verwijderen.


Visueel

 • Ter visuele versterking van de blog heeft het de voorkeur een passende afbeelding toe te voegen.
 • Check wel de aanwezigheid van auteursrechten, indien het geen eigen werk betreft. Afbeeldingen waar auteursrechten op berusten, mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de maker. Datzelfde principe geldt voor foto’s met personen erop. Zorgt u er voor dat de betreffende personen toestemming voor gebruik hebben gegeven.


Specificaties

 • Blogs moeten tenminste 400 woorden bevatten. Bij voorkeur kent de blog tussen 400-700 woorden.
 • Gebruik een aansprekende titel en een sterke conclusie. Werk waar mogelijk met tussenkoppen.
 • Links mogen alleen worden gebruikt om het begrip van de inhoud te ondersteunen in de blog. Links mogen niet dienen voor eigen reclame.