Belangrijke stap naar verbeterde samenwerking


Belangrijke stap naar verbeterde samenwerking in beveiligingsbranche


Zoetermeer, 15 januari 2018


Dreigingen worden steeds complexer en moeilijker te bestrijden. Voor brancheorganisaties in de beveiliging is dat een reden om nauwer te gaan samenwerken en intensiever kennis te gaan delen. De Kick-off hiervan vindt plaats op donderdag 18 januari tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de VEB en Federatie Veilig Nederland.


De VEB en Federatie Veilig Nederland nemen weliswaar het voortouw om de krachten te bundelen, maar andere organisaties – met name de Nederlandse Veiligheidsbranche – tonen ook concrete interesse. “Samenwerking is hard nodig “, stellen de voorzitters van beide verenigingen: Boele Staal van Federatie Veilig Nederland en Jan Kuipers van VEB. “Niet alleen tussen de branchepartijen, maar tussen alle belanghebbenden in de veiligheidsketen. Daarom zijn we ook regelmatig in gesprek met onder andere de politie en de brandweer, verzekeraars en ondernemersverenigingen (Transport, Horeca, …) en zijn o.a. convenanten met werkafspraken het resultaat. Het motto is: Samen sterker optreden om Nederland veiliger te maken en te houden. “


De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in het Nationaal Militair Museum in Soest en de ontvangst van de ruim 180 genodigden is vanaf 16:00 uur. Op het programma staan inspirerende sprekers die actuele thema ’s aansnijden, zoals Floor Damen, partner bij Lexence Advocaten met specialisatie arbeidsrecht en Chris Verhoeven, professor aan de TU Delft met als specialisatie robotica.


Over Federatie Veilig Nederland

De ondernemersvereniging Federatie Veilig Nederland bestaat uit 155 gespecialiseerde bedrijven (leveranciers, grote installatiebedrijven, dienstverleners, etc.) met technische oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. Federatie Veilig Nederland vergroot de veiligheid van de samenleving door het geven van voorlichting over en het stimuleren van kwaliteit, kennis, diensten en producten.


Over VEB

De VEB (Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven) is met ruim 600 aangesloten beveiligingsbedrijven een wijdvertakte belangenbehartiger binnen de beveiligingssector. De visie van de VEB is dat veiligheid optimaal gerealiseerd wordt doordat betrouwbare beveiligingsbedrijven de te nemen maatregelen met elkaar afstemmen. Hierdoor realiseren deze bedrijven met elkaar de beste beveiligingsoplossingen. De missie van de VEB is dan ook de veiligheid in Nederland optimaal waarborgen.


===========


Persvertegenwoordigers zijn van harte welkom tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VEB en Federatie Veilig Nederland. Aanmelden is wel vereist en kan via deze link: aanmelden.

Deelnemers ontvangen na aanmelding een bevestiging en meer informatie.