Bij brand geen lift! Of juist wel?


Onderzoeksrapport Gebruik van liften bij brand

25 oktober 2018


Vanwege het toenemende risico op fysieke beperkingen en/of mentale achteruitgang lopen zelfstandig wonende ouderen een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Mede gelet op de vergrijzing dreigt het aantal ouderen dat overlijdt aan de gevolgen van een woningbrandtoe te nemen. E én van de risicoaspecten heeft betrekking op het veilig kunnen vluchten.


Als er brand uitbreekt in een appartementencomplex dan geldt de stelregel dat de lift niet mag worden gebruikt. Dit betekent dat mensen met een beperking en ouderen een groter risico lopen om bij brand slachtoffer te worden. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat op 22 oktober is gepubliceerd, blijkt nu dat gebruik van de lift bij brand in bepaalde gevallen zeker mogelijk is. Het onderzoek laat namelijk zien dat de lift in een aantal bestaande situaties toch veilig kan worden gebruikt.  Er zijn echter ook situaties waarbij eerst aanpassingen in het gebouw noodzakelijk zijn.


Download het rapport

Blog Boele Staal: Gebruik gewoon de lift bij brand

In januari 2018 blogde Federatie Veilig Nederland voorzitter Boele Staal al over liftgebruik bij brand. Hij sprak zijn zorgen uit dat een vluchtroute via de trap door de toenemende vergrijzing niet meer als vanzelfsprekend moet worden beschouwd. Hij liet weten dat Federatie Veilig Nederland graag een bijdrage levert bijvoorbeeld door in nauwe samenwerking met de liftenindustrie en de brandweer te komen tot integrale oplossingen die tegen aanvaardbare kosten leiden tot sterk verbeterde ontruimingsprocedures in gebouwen met minder zelfredzame bewoners. 

Met het onderzoeksrapport en een landelijk congres van het Liftinstituut lijkt een een eerste stap in de goede richting te zijn gezet om na te denken over het gebruik van de lift bij brand!


Lees de blog

Landelijk congres Liftinstituut op 7 november 

Zijn er mogelijkheden om de lift bij brand w él te gebruiken? Die vraag werd vanuit de IFV Brandweeracademie gesteld op basis van een inventarisatie van branden. Tijdens het landelijk congres Liftgebruik bij Brand op woensdagmiddag 7 november schetsen Liftinstituut, brandweer, gebouweigenaren, liftenbranche, overheid en adviseurs hun visie. Het congres ‘Liftgebruik bij Brand’ vindt plaats in het Figi Theater te Zeist en is bedoeld voor gebouweigenaren (beleggers, professionele verhuurders, woningcorporaties en VvE ‘s), liftproducenten en -onderhoudsbedrijven, architecten, aannemers, betrokkenen vanuit de overheid, brandweer en deskundigen zoals brandveiligheids-, bouwkundige en lifttechnische adviseurs.


De deelname is gratis. Voor meer info over programma, sprekers, informatiemarkt en aanmelden, zie https://www.liftgebruikbijbrand.nl/.


Liftinstituut onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe en bestande liften voor inzet bij evacuatie van minder zelfredzame personen. Ook daarover gaat het op 7 november. Liftinstituut is benieuwd naar de manier waarop de brandveiligheidsspecialisten van de bij VEBON-NVOB aangesloten bedrijven kunnen bijdragen aan een integrale oplossing.