Wijziging RPBR/WPBR


Aanpassingen RPBR gepubliceerd

Update 1 april 2019

De RPBR is op 29 maart 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-17481 of download de gewijzigde regeling via onderstaande link.


Publicatie Staatscourant


Update 20 december 2018

In de Staatscourant is sinds gisteren een kennisgeving gepubliceerd van Minister F.B.J. Grapperhaus met als bijlage de gewijzigde RPBR. De reden waarom niet de Regeling zelf is gepubliceerd is dat het Ministerie de notificatietermijn van Brussel moet afwachten. Maar omdat het Ministerie de betreffende Toezichtruimten meer tijd willen gunnen ter voorbereiding op nieuwe regels is besloten alvast de kennisgeving te publiceren in de Staatscourant zodat iedereen via deze offici ële weg kennis kan nemen van de aankomende wijzigingen.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-71517.html  


Wijziging RPBR


December 2018 


De RPBR (Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus) wordt gewijzigd. Particuliere videotoezichtcentrales (VTC’s) worden gelijkgesteld met de wettelijke vereisten voor PAC ‘s. Er komt een overgangstermijn om te kunnen voldoen aan de criteria. Voorts wordt opgenomen in de RPBR dat videoinstallaties aangelegd moeten worden door of onder verantwoordelijkheid van projecteringsdeskundigen CCTV (VSS). Het succes van een jarenlange lobby vanuit de Federatie Veilig Nederland sectie Videospecialisten. 


Medio november was het Ministerie zover om de wijziging bekend te maken via de Staatscourant. Echter, ook Brussel dient in kennis te worden gesteld van het voornemen tot wijziging. De generieke afspraak tussen landen en de EU is dat in dit soort gevallen de EU maximaal 3 maanden de tijd heeft om akkoord te gaan te gaan dan wel bezwaar te maken. 
Rond 20 februari 2019 is duidelijk hoe de EU over het wijzigingsvoorstel denkt.