25% van de huishoudens heeft een CO-melder


Slechts 25% huishoudens heeft CO-melder

4 november 2019


Uit onderzoek* van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat bijna 75% van de Nederlanders nog geen CO-melder heeft. Een schrikbarend percentage, want alleen 2019 telt al 13 incidenten met koolmonoxide. Hierbij is 1 persoon overleden en 28 personen zijn verder onderzocht op koolmonoxidevergiftiging in de ambulance of hiervoor behandeld in het ziekenhuis. En het stookseizoen is nog maar net begonnen.


Veel CO-incidenten door nieuwe ketels

Daarbij valt op dat 50% van de Nederlanders gelooft geen risico te lopen op CO-vergiftiging. Nog vaak wordt gedacht dat alleen oude cv-ketels, geisers en gaskachels de boosdoener zijn. Jet Vroege, dossierhouder koolmonoxide bij Brandweer Nederland: ‘We zien ook veel incidenten met nieuwe ketels die worden aangesloten op bestaande afvoerkanalen. Hier kan dan koolmonoxide vrijkomen doordat de aansluiting niet deugt. Een verkeerde installatie of het niet laten onderhouden van een gloednieuwe ketel kan dus ook de oorzaak zijn van koolmonoxidevergiftiging. ‘


CO-incidenten vooral in eigen woning

Vroege benadrukt: ‘Echt iedereen kan getroffen worden door CO-vergiftiging. Want koolmonoxide ruik, zie en proef je niet. Dat maakt het levensgevaarlijk. ‘ Koolmonoxide ontstaat vooral in de eigen woonomgeving van mensen. Jaarlijks overlijden in Nederland vijf tot tien personen door koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast worden elk jaar circa 200 ziekenhuisopnamen en honderden gewonden op de spoedeisende hulp geregistreerd als gevolg van  koolmonoxidevergiftiging. En mogelijk ligt het aantal doden en gewonden veel hoger, omdat de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging niet altijd worden herkend.


Kennis bij vergiftiging ontoereikend: Brandweer start campagne

Verder geeft een kwart van de mensen aan niet te weten hoe te handelen bij koolmonoxidevergiftiging. Daarom start 5 november de campagne ‘Stop CO-vergiftiging. ‘ Deze campagne is een samenwerking tussen Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Onder het motto ‘ventileer, controleer en alarmeer ‘ wordt aandacht gegeven aan wat jij kan doen om CO-vergiftiging te voorkomen. Belangrijk onderdeel van de publiekscampagne is de online test: Herken jij CO-vergiftiging? Vroege: ‘Door bewustwording en kennisoverdracht willen we met deze campagne nieuwe incidenten voorkomen. ‘ CO-melder levensreddend Hanneke ter Beek is ambulanceverpleegkundige en blij dat ze haar verhaal nog kan vertellen. Want ook zij werd afgelopen jaar geconfronteerd met CO-vergiftiging tijdens een hulpverlening. Tijdens haar dienst werd ze opgeroepen om hulp te verlenen bij een man met hartklachten. Ter Beek en haar collega besluiten de pati ënt in de ambulance te onderzoeken. De man kan echter niet zelfstandig naar de ambulance waarop Ter Beek besluit een eerste onderzoek ter plaatse te doen. Hiervoor wordt de monitor gehaald waaraan een CO-melder is bevestigd. Deze gaat direct op alarm. Ter Beek: ‘Zonder CO-melder had ik hier niet meer gestaan. Dit apparaat detecteert als enige op tijd de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht: een levensreddend alarm. ‘ Hanneke pleit voor een CO-melder op elke dienstverlener: ‘Zelfs als professional had ik niet in te gaten dat dit een CO-vergiftiging betrof. Tien minuten later had ik een stille dood gestorven. ‘ Het verhaal van Hanneke is onderdeel van de kennissessie die de aftrap is van deze campagne.


* Onderzoek door de Nederlandse Brandwonden Stichting op de database van WoonOnderzoek Nederland.


Bron: Brandweer Nederland