Aandacht blijven vragen voor brandveiligheid


Brandveiligheid in de horeca blijft aandachtspunt

23 december 2019


Brandveiligheid houdt de horeca na de nieuwjaarsbrand in Volendam nog altijd in de greep. Ondanks dat er al veel verbeteringen zijn doorgevoerd en dat het bewustzijn is vergroot signaleren partijen als het Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid (het CCV) dat nog niet alle gebruikers goed op de hoogte zijn van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn. Bovendien weten niet alle gebruikers exact wat ze voor de brandveiligheid moeten doen.


“Veel eigenaren hebben alles prima in orde en hebben ook ’tussen de oren zitten ‘ dat brandveiligheid belangrijk is. Zij denken zelf goed na over mogelijke oorzaken en gevolgen. Er zijn er echter altijd nog enkele die regels aan hun laars lappen en de zaken niet op orde hebben “, zegt woordvoerder Frank Huizinga van Brandweer Nederland. De brandweer inspecteert panden met regelmaat.


Ervaring leert dat het thema ‘brandveiligheid ‘ met enige regelmaat terug onder de aandacht moet worden gebracht


“Hoe vaak dat is gebeurd verschilt per veiligheidsregio en gemeente. Verschillende zaken zijn hierin bepalend: in hoeverre ligt hier lokaal de focus op, hoeveel horeca er is überhaupt, hoeveel incidenten zijn er in het verleden geweest, zitten er notoire overtreders tussen waar vaker wordt ge ïnspecteerd, et cetera “, aldus Huzinga. Ervaring leert wel dat het thema ‘brandveiligheid in de horeca ‘ met enige regelmaat terug onder de aandacht moet worden gebracht, weet hij. “En dat doen wij als Brandweer Nederland – maar ook regionaal – dan ook. Bijvoorbeeld rondom carnaval. “


Schrijnend

Een gebouw is pas brandveilig als het ook brandveilig wordt gebruikt. Tientallen jaren geleden werd daarom de Gebruiksvergunning ingevoerd. Het bleek een systeem met haken en ogen, dat vaak achter de feiten aanliep. Niet in de laatste plaats omdat veel gebruikers zich niet verantwoordelijk voelden, terwijl gemeenten vaak andere prioriteiten stelden. Na de ramp in 2001 bij ’t Hemeltje in Volendam kwam dat schrijnend naar voren. Zo bleek uit een onderzoek in 2002 door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOVV) dat zeventig procent van de gebouwen die hiervoor in aanmerking kwamen, niet beschikten over een geldige Gebruiksvergunning. Een geweldige inhaalslag was het gevolg. Ook werd nagedacht over een andere aanpak, waarbij ook het verminderen van de regeldruk is betrokken. Zo ontstond het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, kortweg Gebruiksbesluit, dat met ingang van 1 november 2008 van kracht werd. “Sinds 2008 is er zeer goede vooruitgang geboekt met de introductie van de Gebruiksvergunningen. Vanaf dat moment is ook de bewustwording veel beter geworden. Dat was tevens het moment van forse investeringen en handhaving van de gemeenten en brandweer “, aldus algemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).


Niet alle gebruikers weten exact wat ze moeten doen. Toezicht door de overheid is dus noodzakelijk


Aandacht voor decoratie en vluchtwegen

Hij vervolgt: “De caf ébrand in de nacht van 2000 op 2001 heeft losgemaakt dat er anders naar decoratie in horecabedrijven wordt gekeken, ook is er meer aandacht voor het vrijhouden van vluchtwegen. ” Beljaarts weet, nu 11 jaar na de invoering van het Gebruiksbesluit brandveiligheid, dat alle caf és een vergunning hebben en dat men vanuit de rijksoverheid tevreden is over de stand van zaken. “De bedrijven, waarvan het noodzakelijk is, hebben bovendien een brandmeldinstallatie ten behoeve van veilig vluchten. Die voorschriften zijn in 2012 ook in het nieuwe Bouwbesluit 2012 eenduidig opgenomen. “


Toezicht noodzakelijk

Toch heeft ook het Gebruiksbesluit niet kunnen voorkomen dat nog niet alle gebruikers goed op de hoogte zijn van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid, stelt het CCV. “Bovendien weten niet alle gebruikers exact wat ze voor de brandveiligheid moeten doen. Toezicht door de overheid is dus noodzakelijk “, aldus Willem van Oppen, adviseur Keurmerken bij het CCV. Het bevoegd gezag controleert de (bouw)tekening, geeft de vergunning(en) af en laat (door de brandweer) controles uitvoeren. “De brandweer is altijd bereid mee te denken en te helpen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de gebouweigenaar “, zegt Huizinga.


Brand en slachtoffers zijn goed te voorkomen, als van tevoren voldoende is nagedacht over de brandveiligheid


Ook heeft Brandweer Nederland al diverse acties, folder, flyers en een website gelanceerd, waarin zij mensen bewust maken van brandgevaar, ook in de horeca. “We geven tips en adviezen. Daarnaast zijn er regio ’s die hier zelf nog extra op investeren. Zowel in handhaving (controles, red.) als in voorlichting (brandveilig leven, red.) en advisering. Verder is er landelijke documentatie ontwikkeld onder meer samen met Koninklijke Horeca Nederland “, zegt Huizinga.

Bij Het CCV raden ze gebruikers van een horecapand, die twijfelen over de brandveiligheid, aan een expert in te schakelen. Van Oppen: “Maak voor de brandveiligheid van een pand gebruik van bedrijven die gecertificeerde diensten leveren. Brand en slachtoffers zijn goed te voorkomen, als van tevoren voldoende is nagedacht over de brandveiligheid. “


Onverzekerd het nieuwe jaar in

Honderden en waarschijnlijk zelfs duizenden horecabedrijven dreigen onverzekerd het nieuwe jaar in te gaan, meldde het vakblad voor de verzekeringsmarkt AM: recent. Volgens directeur Wilfred Mooij van advieskantoor Geijsel Kroon zeggen Nederlandse verzekeraars massaal brandpolissen op na recente risico-inspecties. Bij zijn eigen advieskantoor gaat het om ruim 10 procent van de bijna 100 horecabedrijven in portefeuille.

“Er zijn beursmakelaars die vertellen dat ze 400 opzeggingen hebben die ze niet zomaar ergens anders kunnen onderbrengen “, zegt de directeur van Geijsel Kroon. De problemen spelen vooral bij Nationale-Nederlanden en ASR, vertelt Mooij. Bij herinspecties voor de polissen uit de Delta Lloyd- en Generali-boedel komt nu achterstallig onderhoud op het gebied van brandveiligheid aan het licht. Woordvoerders van ASR en Nationale-Nederlanden laten weten het beeld dat Mooij en Wichers schetsen beslist niet te herkennen. “Wij trekken ons zeker niet terug uit de horecamarkt en hebben die intentie ook niet “, voegt NN-zegsman Bas Kuik daaraan toe.


Inspectierapporten brandveiligheid openbaar maken

“We hebben een goede samenwerking met Horeca Nederland. Via het intermediair loopt deze markt prima. ” Ook bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft men nog geen signalen vernomen over extra risico-inspecties. “En ook vanuit het Verbond van Verzekeraars hebben wij een dergelijk signaal nog niet gehad “, aldus directeur Dirk Beljaarts van KHN. Eerder al gingen er stemmen op om inspectierapporten over brandveiligheid in de horeca openbaar te maken. Alleen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond doet dit nu, sinds 2014. Beljaarts van KHN: “Het openbaar maken van dit soort rapporten heeft volgens KHN geen meerwaarde. Het gaat om een goed beleid en goede inspectie die zorgen dat de brandveiligheid geborgd is. “


Bron: Brandveilig.com