Branches overleggen over betere veiligheidszorg

 

Branches overleggen over hoe veiligheidszorg beter kan

4 november 2019


De voorzitters Hans de Boer (VNO-NCW), Ard van der Steur (Nederlandse Veiligheidsbranche), Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Ernst-Jan Stigter (NL Digital) en Boele Staal (Federatie Veilig Nederland) hebben deze week overleg gevoerd over veiligheidsvraagstukken die in Nederland spelen en gekeken naar ervaringen in het buitenland. 


Waarom werkt iets in Nederland minder goed en in het buitenland wellicht beter? Alle leden, brand en beveiliging, van de Federatie Veilig Nederland zijn gevraagd naar kennis en ervaringen die de basis kunnen vormen voor een verandering in het veiligheidsbeleid/-aanpak op Nederlandse bodem. Gedacht kan worden aan publiek-private samenwerking of wet- en regelgeving – uit met name de omringende Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Belgi ë, Spanje, Finland en Zweden. Invloeden die beter uitpakken dan in Nederland en mogelijk ge ïmplementeerd kunnen worden en/of tot voorbeeld kunnen dienen in Nederland.


De bedoeling is dat de verzamelde ervaringen, opmerkingen, suggesties geanonimiseerd worden verwerkt in de uitnodiging aan de betrokken ministers. Daarmee wordt dan in het voorjaar van 2020 nader overleg gevoerd.