Brochure Euralarm en CoESS


Brochure cybersecurity Euralarm en CoESS

14 oktober 2019


CoESS en Euralarm hebben een gezamenlijke brochure over cybersecurity gepubliceerd. Het eerste exemplaar van de brochure ‘Cybersecurity: bedreiging of kans?’ werd begin november gelanceerd tijdens de Algemene Vergadering van CoESS in Rome. Cybersecurity is van invloed op productontwikkeling, ontwerp, installatie, operationele continu ïteit en alarmreactie. De brochure benadrukt dat het bij de aanpak van cybersecurity belangrijk is om te beseffen dat al deze facetten met elkaar verbonden zijn in een veiligheidsketen.

Met CoESS en Euralarm als uitgevers bestrijkt de brochure de volledige toeleveringsketen voor de brandveiligheids- en beveiligingsmarkt – van fabrikanten van producten tot particuliere beveiligingsbedrijven en hun klanten. De brochure belicht op een toegankelijke manier en in een begrijpelijke taal de risico’s en verantwoordelijkheden voor elke belanghebbende in de keten. Daarnaast wordt aangegeven wat bedrijven moeten doen om deze risico’s te beperken – zowel vanuit menselijk als technologisch oogpunt. Velen zijn zich nog niet bewust van het belang van deze, soms eenvoudige, maatregelen voor de veiligheid en reputatie van hun bedrijf. 

Cybersecurity is een topprioriteit voor bedrijven en overheden. Veel grote, maar ook kleine ondernemingen wapenen zich tegen de risico’s van cyberveiligheid. Maar met een snel groeiende hoeveelheid apparatuur dat op een netwerk is aangesloten, worden de risico’s voor de cyberveiligheid ook steeds groter. Daarom zijn maatregelen om de veerkracht tegen cyberbedreigingen te vergroten van cruciaal belang – voor de bedrijfscontinu ïteit van brandweer- en beveiligingsbedrijven en hun klanten, voor de beveiliging van gegevens en goederen en voor de reputatie van zowel de industrie als haar klanten. Alhoewel veel producten een zekere mate van bescherming bieden en veel bedrijven interne regels en procedures hanteren voor cyberbeveiliging, wordt het belang van de menselijke factor vaak vergeten. Met de gezamenlijke brochure willen CoESS en Euralarm meer bewustzijn cre ëren dat, met de juiste veiligheidsmaatregelen, cyberbedreigingen kunnen worden beperkt.  

De brochure gaat in op de hele toeleveringsketen en geeft aanbevelingen over de rol van bedrijven, hun werknemers en eindgebruikers om cyberrisico’s te minimaliseren. De brochure belicht ook wat er al wordt gedaan om bestaande risico’s te beperken en wat bedrijven kunnen doen om de integriteit van de keten te waarborgen. De brochure informeert de lezer stapsgewijs over de risico’s en oplossingen op het gebied van cyberveiligheid in de verschillende fasen.


De brochure (Engelstalig) is hier te downloaden


Over Euralarm en CoESS

Euralarm is de Europese branchevereniging voor fabrikanten, installateurs en dienstverleners voor veiligheidssystemen voor brandbeveiliging en security. 

CoESS (Confederation of European Security Services) is de overkoepelende Europese belangenorganisatie van de private bewakings- en beveiligingsdiensten en telt op dit moment 21 nationale beroepsverenigingen uit 18 EU lidstaten.