COEN Enquete eerste kwartaal 2019

 

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is het ondernemersvertrouwen gedaald. Dat blijkt uit de Conjunctuurenqu ête Nederland (COEN) onder ondernemers in het niet-financi ële bedrijfsleven. Een groeiend aantal ondernemers verwacht negatieve gevolgen van de Brexit.


Conjunctuurenqu ête - Eerste kwartaal 2019


Conjunctuurenqu ête - Eerste kwartaal 2019Conjunctuurenqu ête - Eerste kwartaal 2019


Een op de vier verwacht effect Brexit

Bijna 1 op de 4 bedrijven verwacht nu gevolgen voor de bedrijfsvoering door de Brexit. Met name de vrijheid van verkeer van goederen en diensten wordt volgens ondernemers geraakt. 11 procent van de ondernemers verwacht dat er in het eerste kwartaal minder handel gedreven zal worden met Groot-Brittanni ë dan drie maanden geleden. Ook de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal zal naar verwachting negatief be ïnvloed worden door de Brexit. Ondernemers in de landbouw en de industrie verwachten het vaakst negatieve gevolgen van de Brexit.


É én voor twaalf

Vanwege de steeds grotere dreiging op een no-deal roepen VNO-NCW en MKB-Nederland alle ondernemers op zo snel mogelijk de Brexit Impact Scan te doen en aan de slag te gaan met de tips op hulpbijbijbrexit.nl en van het brexitloket.nl. ‘Het is echt é én voor twaalf als je nog niks hebt gedaan en wel met het VK handelt ‘, aldus de ondernemingsorganisaties.


Achtergronden bij de conjunctuur enqu ête

In de meeste bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal minder dan in het vierde kwartaal van 2018. Vooral de ondernemers die zich bezighouden met autohandel en -reparatie zijn aan het begin van 2019 negatief gestemd. Voor het tiende kwartaal op rij is in de bouw het vertrouwen het grootst van alle bedrijfstakken. Ook in de zakelijke dienstverlening en bij groothandelaren is het vertrouwen bovengemiddeld.


In Overijssel gevestigde ondernemers zijn het meest positief. Het regionale ondernemersvertrouwen in die provincie ligt begin 2019 hoger dan in het vorige kwartaal. Ook in Zeeland verbeterde het ondernemersvertrouwen. In de overige provincies kwam de stemmingsindicator aan het begin van dit jaar lager uit dan in het laatste kwartaal van 2018. De grootste daling komt voor rekening van het bedrijfsleven in Noord-Holland.


Download de COEN-enquete – eerste kwartaal 2019