Onderzoeksrapportage kleine blusmiddelen 2018


20 juli 2019


Federatie Veilig Nederland onderzoek toont aan dat meer tussentijdse aandacht voor het gebruiksklaar zijn van draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels op zijn plaats is. Bij een beginnende brand kan snel en effectief worden geblust en erger worden voorkomen door het

gebruiksklaar zijn van de aanwezige blusmiddelen. Een actie die eenvoudig is te realiseren.


De branchevereniging Federatie Veilig Nederland heeft in 2018 voor de elfde keer onderzoek onder haar leden gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen.


Onderzoeksrapportage 2018

Factsheet 2018