Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden


Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken 51 fatale woningbranden 2018

mei 2019


IFV publiceert jaarlijkse publicatie fatale woningbranden

In 2018 eisten 30 woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken (33 procent) en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur (30 procent). De onlangs gepubliceerde cijfers zijn in lijn met die van voorgaande jaren. “Hoewel sigaretten al sinds 2011 zelfdovend zijn, is roken nog steeds de voornaamste oorzaak van een fatale woningbrand “, vertelt lector Brandpreventie Ren é Hagen. “Uit eerder onderzoek van de Brandweeracademie is gebleken dat de testmethode voor de zelfdovendheid van sigaretten onvoldoende is om branden door sigaretten te voorkomen. Wij pleiten daarom al enige tijd voor aanpassing van deze testmethode. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen nodig om het aantal doden bij brand door roken terug te dringen. “


Vergrijzing en brandbaarheid meubilair en matrassen
Bijna de helft van de dodelijke slachtoffers is 61 jaar of ouder. Verder is 56 procent van de slachtoffers beperkt of niet zelfredzaam. Bij een grote meerderheid (83 procent) van de fatale woningbranden was er een factor die de brand versnelde. “Daarbij gaat het om schuimrubber in banken, stoelen en matrassen (56 procent), een hoge vuurlast (12 procent) en brandbare vloeistoffen/dampen (12 procent). De vergrijzing en de brandbaarheid van banken en marassen zijn dus nog steeds onze grootste zorg “, aldus Hagen. Ook is het verontrustend dat bij 43 procent van de dodelijke woningbranden een werkende rookmelder aanwezig was. “Wij vragen al een aantal jaren om de kwaliteit en locatie van rookmelders in de wetgeving aan te passen “, sluit Hagen af.


Download Jaaroverzicht fatale woningbranden 2018

Bron: IFV.nl