Terugblik Federatie Veilig Nederland Debat 10 april


Branche in debat over vrijblijvendheid brandveiligheid

11 april 2019


Is brandveiligheid te koop of een utopie? Dat is de vraag die centraal stond tijdens het eerste Federatie Veilig Nederland debat op 10 april. 


Deelnemers waren aangezocht op hun uitgesproken diversiteit, vertegenwoordigers van diverse leveranciers van brandveiligheidsoplossingen, brandweervertegenwoordigers uit het veld en beleidsmakers, verzekeraars en een verzekeringsmakelaar, een advocaat, diverse adviseurs en een inspectie-instelling. Dat allemaal onder leiding van de onafhankelijk ingehuurde gespreksleider Peter van de Geer. 


Aan de hand van 4 prikkelende stellingen werd gedebatteerd op het scherpst van de snede, wat zorgde voor een enerverende ochtend, waarbij meningen werden gegeven, visies werden gedeeld en er wel degelijk ook naar elkaar werd geluisterd! 


Uit het debat kwam naar voren dat het onderwerp brandbeveiliging door nagenoeg iedereen telkenmale veels te positief wordt ingestoken. Veelal betreft het een boodschap die vaak door anderen meteen als vrijblijvend wordt ge ïnterpreteerd. De branche, alle aanwezigen partijen, kunnen en moeten veel duidelijker optreden en stelling nemen als het om brandpreventie en blussen gaat. En vooral veel communiceren. Ook de afwachtende houding en het hopen/rekenen op een overheid is een utopie, waar nog velen misrekenen. Het belang van het voorkomen van branden is geen agendapunt en daarmee is het wachten op een ramp. Als voorbeeld werd veelvuldig het Bouwbesluit aangehaald als het relevante wettelijke kader, waarin het niet draait om brandveiligheid maar om persoonsveiligheid, terwijl dat slechts een onderdeel van brandveiligheid is. Brandveiligheid gaat over bewustzijn, risicobeheersing en bescherming van de belangen van derden. People care versus object care. De overheid heeft slechts via het instrument regelgeving het ontvluchten tot speerpunt. De echte boodschap moet dichter bij het maatschappelijk middenveld van Nederland worden gebracht. De overheid is trendvolger en per definitie altijd te laat.


Overleg tussen partijen is er wel, maar meestal ontbreekt het aan concrete (vervolg)acties. Desgevraagd geven deelnemers aan hoe belangrijk het is elkaar op te blijven zoeken, maar vooral ook om specifieke problemen veel beter – en met elkaar – in kaart te brengen. Waar is de brandweer te laat, wat is niet of lastig te verzekeren, etc. Welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken en hoe zijn deze vervolgens door samenwerking te realiseren? 


Een betoog dat naadloos aansluit bij de door alle deelnemers ervaren ‘eilandjes cultuur ‘ en de heersende traditionele kijk op brandveiligheid en de kijk op het optreden van de brandweer. Oplossingen zijn niet top-down te verwachten, er komt geen ‘Postbus 51 campagne’. De verandering zal vanaf de grond moeten worden opgebouwd. Voor het onderwijs ligt hier een belangrijke taak. Verzekeraars zouden preventie m é ér en zichtbaar moeten belonen, brandweer moet transparant maken dat zij zich beperken tot blussen (niets meer, niets minder).


Het gem êleerde gezelschap was verder unaniem in haar oordeel dat het debat succesvol en vooral ook erg zinvol was. Gebouweigenaren werden wel gemist in dit debat en de hoop is uitgesproken dat deze groep de volgende keer ook vertegenwoordigd is. Het succes van het debat was duidelijk de mengverhouding van ruim 20 experts, experts met een mening en bereid om naar anderen te luisteren. Dit eerste debat vormt dan ook een vruchtbare basis voor een vervolg, bij voorkeur al direct na de zomer van 2019, aldus de aanwezigen.