Uitkomst ledenenquete


Resultaten ledenenquête

1 oktober 2019


Voor de zomerperiode is onder de leden van de Federatie een digitale ledenenqu ête uitgezet. Ruim eenderde van de leden heeft de enqu ête ingevuld. Belangenbehartiging en informatieverstrekking blijken onderwerpen die een hoge waardering krijgen. Op innovatie, zichtbaarheid van de vereniging en lobby mag volgens de leden nog wel meer meer nadruk worden gelegd. Tevens willen de leden meer maatschappelijk debat over veiligheid en mag ICT & Security hoog op de agenda.


Het algemeen bestuur waardeert de input en zal vaker ledenenquetes inzetten om de mening bij de achterban te peilen.


Een samenvatting van de enqu êteresultaten kunt u hier downloaden