VHS versterkt Federatie gelederen

Vereniging VHS sluit zich aan bij Federatie Veilig Nederland

1 december 2019


Op 1 januari 2020 sluit de Algemene Branchevereniging VHS (hang- en sluitwerk) zich – in haar volle omvang – aan bij de Federatie Veilig Nederland. Zoals bekend heeft de Federatie 13 secties, met de toetreding van VHS vormt zich een 14e sectie. Kern van de afspraken rond de aansluiting is dat de VHS haar identiteit als vereniging behoudt, incl. KvK inschrijving, bestuur, ledenvergadering e.d. Dat past ook binnen de doelstellingen van de Federatie. Federatie Veilig Nederland verenigt de verschillende specialismen in de beveiligingssector, is de belangenbehariger van de technische (brand)veiligheidsbrance, ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van secties en spreekt met krachtige stem naar politiek en samenleving. VHS ziet daar het belang van en wil graag meepraten over beleid, participeren in de lobby en meebouwen aan de visie van de sector binnen de Federatie. Het algemeen bestuur is blij met de versterking door VHS. Boele Staal: “VHS ziet de meerwaarde van een onderlinge dialoog en het samen optrekken op brancheniveau. Een mooi voorbeeld van over de eigen schaduw kunnen heenspringen. Het is mooi dat deze groep VHS-lidbedrijven de Federatie-gelederen komt versterken. “.


De website van de Verenigings Hang- en Sluitwerk is www.vhsbranche.nl.

Aanspreekpunt voor de Vereniging Hang- en Sluitwerk is Arjen Koole, directeur.


Algemene Branchevereniging VHS

De Algemene Branchevereniging (VHS) is een brancheorganisatie van fabrikanten en leveranciers van hang- en sluitwerk en producten voor toepassing in de gebouwde omgeving op het gebied van beveiliging, toegankelijkheid en veiligheid, die hun weg zowel in Nederland als ver daarbuiten weten te vinden. De afnemers van de leden bevinden zich met name in de bouwsector, bouwgroothandel en bouwmarkten.