Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

 

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is medio mei 2019 door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Alleen het CDA, de ChristenUnie, de PVV en de SP stemden tegen. 


De bedoeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het kort: minder bouwfouten. En als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, wordt het voor huizenkopers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen. Een meerderheid kwam niet vanzelf, maar hing de laatste dagen voor de stemming al wel in de lucht. Niettemin moet de overwinning zoet smaken voor minister Ollongren. De weg er naartoe was namelijk lang. Exemplarisch voor de bouw misschien. Was alles goed gegaan, dan was er op 4 juli 2017 al gestemd, het proces liep echter vertraging op.


Draagvlak

Op die zomerse dag in 2017 waren de ‘wolken ‘ donker. Alsof heel Nederland in gedachte was bij een net ingestorte parkeergarage en een Londense toren die in de brand was gevlogen. Het bouwtoezicht privatiseren?, weet wat daarvan komt, terwijl van echte privatisering niet echt sprake was en is. Toch werd de stemming destijds aangehouden. Onder het mom van ’te ingewikkeld ‘ en ‘iets te weinig draagvlak ‘.

Het wetsvoorstel werd op 14 mei in 2019 met een ruime meerderheid aangenomen. Van de VVD. D66, de SGP en de PvdA was al bekend dat ze de minister zouden steunen, vandaag kwam daar flinke steun bij. Van de OSF, van GroenLinks, van de Partij voor de Dieren en zelfs van 50PLUS, de partij voor ouderen, die in de Tweede Kamer nog juist tegensputterde.


Pakkans

Een historische dag voor de bouw? Ja. Er gaat veel veranderen, al geldt deze wet aanvankelijk alleen voor simpele bouwwerken zoals woningen:  geen parkeergarage zal hier voorlopig ‘last van hebben ‘. Dat geldt ook voor infrastructurele werken of andere complexe gebouwen, pas later komen daar soortgelijke regels voor. Maar consequenties zijn er wel. Zo zullen bouwers vanaf 1 januari 2021 moeten aantonen dat ze bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Volstaat nu een vergunning, straks moet je alles vastleggen. In een zogeheten opleverdossier moet de bewijslast zijn verzameld. Dat leidt tot een betere bouwdiscipline, geloven voorstanders, waar anderen extra rechtszaken voorspellen. Bij fouten die na oplevering aan het licht komen, is de pakkans van bouwers straks ook groter. En dat is hard nodig, volgens onder meer Vereniging Eigen Huis. Vieren, misschien een glaasje champagne, het glas zal geheven worden bij ambtenaren en kwartiermakers. Maar lang nagenieten is er niet bij. De komende tijd moet er veel gebeuren. Een nieuwe toelatingsorganisatie moet opgetuigd, honderden kwaliteitsborgers moeten worden opgeleid. 


Hoe heilig is 2021?

Overigens kan het ook nog zo zijn dat de wet later ingaat. Bijvoorbeeld als uit nieuwe experimenten blijkt dat de sector niet klaar is voor het nieuwe stelsel, zoals is afgesproken in het bestuursakkoord dat de minister met gemeenten sloot. Dat Bestuursakkoord lijkt een gouden greep. Een uur na de stemming in de Eerste Kamer komen de eerste reacties binnen. De Aannemersfederatie (AFNL) vindt het goed dat het wetsvoorstel is aangenomen. “Hoewel de wet niet perfect is, staat de AFNL achter de uitgangspunten. De huidige situatie was niet houdbaar en vroeg om een oplossing. ” Volgens de AFNL biedt de wet “bonafide bedrijven kansen ” en “vakmanschap zal meer waardering krijgen. ” Een hogere pakkans, dat lijkt de AFNL niet te deren. “Wij lopen niet weg voor de verhoogde aansprakelijkheid. “


Minister Ollongren speekt over een belangrijk moment. “Na jaren debat is er nu brede parlementaire steun voor een nieuw stelsel. Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten beter worden voorkomen. “

“Ze kreeg het absoluut niet cadeau “, geven Haagse bronnen aan. “Achter de schermen heeft de minister veel werk verricht. “

Uiteindelijk is de wet aangenomen met 42 stemmen voor en 33 stemmen tegen. Minister Ollongren was tijdens de stemming in New York voor een handelsmissie over smart cities.


Bron: Cobouw – Thomas van Belzen