Beveiligingsbranche trapt 2020 af


Kick-off Beveiliging en Veiligheid 2020

10 januari 2020 


Op donderdagmiddag 9 januari luidden de Federatie Veilig Nederland, de Nederlandse Veiligheidsbranche en de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) gezamenlijk het nieuwe jaar in, waarbij inmiddels traditiegetrouw vooruitgekeken werd naar de toekomst die de beveiligingsbranche te wachten staat. 

Onder leiding van dagvoorzitter Dorine Burmanje werd invulling gegeven aan het thema ‘hoe maken publiek en privaat gezamenlijk Nederland veiliger? ‘. Nederland behoort tot de veiligste landen ter wereld. Dat is voor een groot deel te danken aan een professionele beveiligingsindustrie die diensten en producten van hoge en gecertificeerde kwaliteit levert. Lange tijd stond de overheid wantrouwend tegenover deze ‘commerci ële ‘ concurrent in het veiligheidsdomein, maar inmiddels erkent zij dat Nederland niet zonder deze bedrijfstak kan. Dat benadrukte minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid nog eens tijdens de Kick-off 2020. 

De minister was vol lof over hoe de beveiligingsindustrie zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft tot een volwaardige partner in het veiligheidsdomein. ‘Samen met burgers, bedrijven en overheid hebben we de taak om Nederland leefbaar te houden. Die taak wordt bemoeilijkt door de grote dreigingen die we alleen al in het afgelopen jaar hebben gezien’. De cyberaanval op de Universiteit van Maastricht, bedoeld om het instituut geld af te persen, toont volgens Grapperhaus aan wat de consequenties van een dergelijke dreiging kunnen zijn. Cybersecurity mag niet langer ontbreken in risicoprofielen. De minister waarschuwde ook voor de toenemende verharding van de samenleving, met de moord op advocaat Derk Wiersum als triest dieptepunt.
De bewindsman eindigde met een uitnodiging aan de branche om nader in gesprek te gaan over knelpunten en oplossingen. Hij nodigt de branche uit een 10-puntenplan samen te stellen als leidraad voor het gesprek. Wilt u de gehele speech van minister Grapperhaus nog eens nalezen? Op verzoek sturen wij u de speech toe.

Hoogleraar ethologie Jan van Hooff trok vervolgens de parallel naar de dierenwereld waar veiligheid eveneens een eerste levensbehoefte is. Het doel is immers eten en niet gegeten worden. Om zich veilig(er) te voelen verenigen dieren zich in groepen als de veiligheid dit verlangt. Dat is onder andere afhankelijk van de mate waarin en de wijze waarop zij aan bejaging blootstaan.

Aan de nieuwjaarsbijeenkomst namen CEO ’s deel van de bedrijven die er doorgaans op de achtergrond voor zorgen dat catastrofale branden worden voorkomen, dat de elektriciteits- en aardgasvoorzieningen blijven functioneren en dat mensen veilig kunnen wonen en ondernemen. De belangrijkste reden is de toenemende kwetsbaarheid van de samenleving voor incidenten. Vooral de afhankelijkheid van ketenpartners en infrastructuur neemt de komende jaren enorm toe. De beveiligingsindustrie ontwikkelt oplossingen om de continu ïteit daarvan te borgen.

Het was de derde keer dat de beveiligingsindustrie op grote schaal bijeen kwam om het nieuwe jaar in te luiden. Aanwezig in het CORPUS in Oegstgeest waren zo ’n 350 gasten, niet alleen vanuit de industrie zelf, maar vanuit de gehele veiligheidsketen, zoals politie, brandweer, het ministerie van Justitie en Veiligheid, De Nationaal Co ördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), inspectiebureaus, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), verzekeraars en vele anderen.


Ard van der Steur (Nederlandse Veiligheidsbranche), Dorine Burmanje, Boele Staal (Federatie Veilig Nederland) en Jan Kuipers (VEB) over hun wensen voor 2020.


Gastspreker minister Justitie & Veiligheid Ferdinand Grapperhaus


Gastspreker hoogleraar ethologie Jan van Hooff