Onderhoud BMI geen sluitpost


Onderhoud van brandmeldinstallatie is geen sluitpost

17 juni 2020 


Gebouwgebruikers geven een hoge prioriteit aan de totale brandveiligheid binnen de organisatie. Onderhoud van de brandmeldinstallatie is daarvan een belangrijk onderdeel. Zelfs zo belangrijk, dat 57% bereid is meer te betalen voor onderhoud met keurmerk. Dit blijkt uit onderzoek dat het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) liet uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect. Ruim 300 kleine en grote organisaties met een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de brandweer namen deel aan het onderzoek.


“Bedrijven die brandmeldinstallaties onderhouden kennen het belang van onderhoud “, zegt Willem van Oppen, adviseur Keurmerken bij het CCV. “We waren benieuwd naar de mening van hun klanten, de gebouwgebruikers zelf. Uit het onderzoek blijkt dat ook zij zich bewust zijn van de noodzaak om de installatie goed te laten onderhouden. “


Zekerheid over veiligheid

Het onderzoek toont aan dat gebouwgebruikers het onderhoud van de brandmeldinstallatie belangrijk vinden. De werking van de installatie op cruciale momenten wordt daarvoor als voornaamste reden opgegeven. Daarnaast geeft 77% van de ondervraagden aan een keurmerk voor onderhoud (zeer) belangrijk te vinden. Dit geeft hen zekerheid over de veiligheid en het is geruststellend dat aan alle regels wordt voldaan. Organisaties die een lagere prioriteit toekennen aan de totale brandveiligheid voelen er ook minder voor om te investeren in het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Ze geven aan dat een veilig gebouw geen inkomsten oplevert, de kans op brand in hun situatie nihil is of dat ze niet meer willen investeren in een systeem dat al veel gekost heeft.


“Het is opvallend dat het belang van een keurmerk duidelijk wordt onderstreept, maar dat  ‘slechts ‘ 48% kiest voor onderhoud met keurmerk “, aldus Van Oppen. “Er is nog werk aan de winkel als het gaat om de bekendheid van het CCV-keurmerk. “


Regelmatig onderhoud

Meldingen van de brandmeldinstallatie moeten betrouwbaar zijn. Regelmatig onderhoud van de installatie zorgt dat deze werkt wanneer dat nodig is. Uit het onderzoek blijkt dat 91% van de gebouwgebruikers de installatie minstens jaarlijks laat onderhouden. Voor ruim driekwart van de gebouwgebruikers is het voorkomen van onnodig alarm een belangrijke reden om te kiezen voor onderhoud met CCV-keurmerk. Door het onderhoud aan de installatie krijgt brandveiligheid binnen de organisatie weer even de verdiende aandacht.


Onderhoud met keurmerk beter beoordeeld

Voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie is deskundigheid nodig. Van onderhoudsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk staat vast dat ze die hebben. Bedrijven die werken met het CCV-keurmerk worden significant beter beoordeeld dan onderhoudsbedrijven zonder keurmerk. In 43% van de gevallen krijgt een onderhoudsbedrijf met CCV-keurmerk een 9 of een 10. Gemiddeld worden zij beoordeeld met een 8,2. Bedrijven die niet werken met het keurmerk krijgen een 7,8.
De samenvatting van het onderzoek en de volledige factsheet kunt u bekijken via de site van het CCV.