Resultaten COEN-enquete 4e kwartaal 2020


Conjunctuur enquête Nederland (COEN)

19 november 2020


Het ondernemersvertrouwen is in het vierde kwartaal van 2020 toegenomen door hogere omzetten en een gunstiger economisch klimaat in het derde kwartaal, maar pessimisme overheerst bij de verwachtingen voor het vierde kwartaal. De stemmingsindicator komt uit op -4,0 tegen -19,3 in het vorige kwartaal, na het dieptepunt van 37,2 in het tweede kwartaal. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin oktober 2020 verzameld, grotendeels voorafgaand aan de aangescherpte coronamaatregelen.


Het ondernemersvertrouwen is, uitgezonderd de detailhandel, in alle sectoren gestegen. In vier van de elf sectoren is het ondernemersvertrouwen nu licht positief. In de bouw- nijverheid is het vertrouwen met 5,4 het hoogst. Onder de ondernemers in de horeca is het sentiment net als vorig kwartaal het meest negatief (-27,4) van alle sectoren. Zowel in de horeca als de zakelijke dienstverlening is het vertrouwen sterk toegenomen (+25). Vooral een sterk verbeterde omzetrealisatie en economisch klimaat liggen hieraan

ten grondslag. Een meerderheid van de ondernemers verwacht echter voor het vierde kwartaal een omzetdaling.


Download hier het rapport over het vierde kwartaal van 2020