Resultaten COEN-Enquete eerste kwartaal 2020


Conjunctuurenquête Nederland (COEN)


De Conjunctuurenqu ête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.


Eerste kwartaal (2020)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het eerste kwartaal op 6,4. Daarmee is de indicator met 0,2 punt gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 en nagenoeg onveranderd. Sinds 2014 is de stemming onder Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenqu ête Nederland.


Er zijn forse verschillen tussen de sectoren voor wat betreft het ondernemersvertrouwen. Het meest positief zijn ondernemers in de bouw (13,6), gevolgd door ondernemers in de groothandel waar de stemmingsindicator op 12,3 uitkwam. Het sentiment bij
ondernemers in de delfstoffenwinning en autohandel en -reparatie is met respectievelijk -10,6 en -7,6 negatief.

De afname van het ondernemersvertrouwen is het sterkst in de detailhandel. Het vertrouwen in deze sector, dat vorig kwartaal op 12,9 stond, is met 7,2 punten afgenomen tot een niveau van 5,7. Deze afname is het gevolg van een lagere gerealiseerde en verwachte omzet. Samen met de ontwikkeling van het economische klimaat zijn dit de indicatoren waaruit het vertrouwen in deze sector is opgebouwd.


Download de COEN-Enquete – eerste kwartaal 2020