Stichting RTA helpt met wettelijke verplichtingen rondom recycling


Geen deelnemersbijdrage voor Federatie Veilig Nederland leden

Producenten of importeurs van elektr(on)ische apparaten moeten opgeven welke én hoeveel elektr(on)ische apparaten in Nederland op de markt zijn gezet of in de handel zijn gebracht. Een andere verplichting is dat producenten of importeurs een systeem moeten hebben om producten op eigen kosten in te zamelen en te verwerken. Ook moet aan de overheid via het Nationale (W)EEEE Register (https://www.nationaalweeeregister.nl) opgave worden gedaan van de hoeveelheden en samenstelling van de ingezamelde afgedankte apparaten. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan controleren of aan de verplichtingen wordt voldaan. 

De wettelijke verplichtingen, de omschrijving van elektr(on)ische apparaten en de uitzonderingen staan beschreven in de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.


Stichting RTA kan u helpen te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen

Stichting RTA (maar er zijn ook andere organisaties) kan helpen met het voldoen aan de verplichtingen. De deelnemers doen via een gebruiksvriendelijke website per kwartaal opgave van de door hen op de markt gezette of in de handel gebrachte apparatuur. De RTA verzorgt de jaarlijkse opgaves voor de deelnemers aan het Nationale (W)EEEE Register. Via het RTA inzamelsysteem is het bovendien voor deelnemers eenvoudig om van afgedankte elektr(on)ische apparatuur af te komen. Deelnemers van Stichting RTA en hun klanten kunnen apparaten namelijk gratis laten ophalen. Verder is de Stichting RTA voor de deelnemers een vraagbaak als het gaat om bijvoorbeeld de regelgeving en zijn zij de belangenbehartiger op landelijk en Europees niveau.


Voor wie is Stichting RTA?

Stichting RA is er voor alle producenten en importeurs van professionele (B2B) elektr(on)ische apparaten. 


Bij de Stichting RTA hoeven leden van NVG, FHI én Federatie Veilig Nederland geen jaarlijkse deelnemersbijdrage ( 250,-) te betalen. 


Over Stichting RTA 

Stichting RTA is een collectieve producentenorganisatie. Zij geven namens producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zo effici ënt en effectief mogelijk uitvoering aan de wettelijke verplichtingen. De stichting heeft geen winstoogmerk en zorgt er voor dat de kosten van de deelnemers zo laag als mogelijk blijven. 


Indien u deelnemer wilt worden, kunt u zich melden bij de Stichting RTS onder vermelding “lid Federatie Veilig Nederland “. U betaalt dan geen jaarlijkse deelnemersbijdrage van 250,-.


Voor meer informatie: www.stichtingrta.nl