Arbeidsrecht: Disfunctionerende werknemers


Disfunctioneren: verbeterplan na de Ecofys-uitspraak

5 maart 2021


Het doorlopen van een verbetertraject is van essentieel belang in een disfunctioneringsdossier, maar levert in de praktijk vaak veel vragen op. Welke inspanning moet een werkgever tijdens een verbetertraject verrichten en wat mag van de werknemer worden verwacht? Hoe lang duurt een verbetertraject en welke rol spelen eerdere waarschuwingen? Geen of een onjuist ingestoken verbetertraject kan ertoe leiden dat de kantonrechter het verzoek van de werkgever tot be ëindiging van de arbeidsovereenkomst afwijst. In de Ecofys-uitspraak verstrekte de Hoge Raad meer informatie over de inhoud van een verbetertraject. 


Waarom een verbetertraject? 

Als een werkgever de kantonrechter verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren, dan moet de kantonrechter toetsen of (i) er sprake is van ongeschiktheid, (ii) deze ongeschiktheid niet het gevolg is van ziekte of gebreken van de werknemer, (iii) de werknemer tijdig in kennis is gesteld van het disfunctioneren, (iv) de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing en arbeidsomstandigheden, en (v) de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld om het functioneren te verbeteren. Uit het laatste criterium volgt de noodzaak voor een verbetertraject. Aan de hand van een verbetertraject kan een werkgever namelijk concreet onderbouwen dat hij de werknemer voldoende gelegenheid heeft geboden om te verbeteren. 


Wat mag tijdens een verbetertraject van de werkgever worden verwacht? 

De Hoge Raad heeft zich circa anderhalf jaar geleden over deze vraag gebogen. In deze Ecofys-uitspraak komt de Hoge Raad tot het oordeel dat het van de concrete omstandigheden van het geval afhangt welke hulp en ondersteuning de werkgever moet bieden tijdens het verbeteringstraject. Wel geeft de Hoge Raad de volgende gezichtspunten mee: 

– de aard, de inhoud en het niveau van de functie; 

– de bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring; 

– de aard en de mate van ongeschiktheid van de werknemer; 

– de duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat de werknemer daarvan op de hoogte is gesteld; 

– de duur van het dienstverband; 

– wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren; 

– de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering, en; 

– de aard en de omvang van het bedrijf van de werknemer. 


Uit de Ecofys-uitspraak volgt ook dat in veel gevallen van werknemers mag worden verwacht dat zij actief mee moeten denken over hoe een verbetering van hun functioneren kan worden bereikt. 


Ondanks dat deze uitspraak meer inzicht geeft in wat van de werkgever (en de werknemer) mag worden verwacht tijdens een verbetertraject, blijft de samenstelling van een verbetertraject maatwerk, waarbij zowel de werkgever als de werknemer zorgvuldig dienen af te wegen afwegen welke ondersteuning mag worden verwacht. 


Dit artikel is geschreven door Floor Damen en Anneke Nijk

Advocaten bij Lexence Advocaten en Notarissen in Amsterdam


Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke ondwerpen? Neem dan deel aan de lunchwebinars die met enige regelmatig worden georganiseerd door Federatie Veilig Nederland in samenwerking met Lexence Advovcaten. Als u via de link hieronder uw gegevens achterlaat, ontvangt u bericht wanneer het eerstvolgende lunchwebinar plaatsvindt.


Informeer mij over Lunchwebinars Arbeidsrecht